Środki ochrony zbiorowej a BHP – najważniejsze informacje

Środki ochrony zbiorowej a BHP – najważniejsze informacje

Zapewnienie środków ochrony zbiorowej to jeden z elementów wynikających z obowiązku stosowania zasad BHP w miejscu pracy. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, środki ochrony zbiorowe to: „środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach”.

Zastosowanie środków ochrony zbiorowej ma na celu zabezpieczenie pracowników przed negatywnym oddziaływaniem zagrożeń mogących występować w danym zakładzie pracy. Oczywiście wybór określonych środków ochrony zbiorowej zależy od specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Zauważ jednak, że w praktycznie każdym miejscu pracy występują jakieś zagrożenia, których oddziaływanie z dłuższej perspektywy czasu może być szkodliwe.

ŚRODKI OCHRONY ZBIOROWEJ NA BUDOWIE

Środki ochrony zbiorowej na budowie mają głównie na celu chronić przed upadkiem z wysokości. Zastosowanie środków ochrony zbiorowej jak i indywidualnej stanowi niezbędny element bezpieczeństwa pracowników.
Do środków ochrony zbiorowej zaliczamy:
• balustrady, rusztowania robocze oraz systemowe – celem ich zastosowania jest nie tylko ochrona bezpieczeństwa pracowników, ale i dróg komunikacyjnych, służą również odgrodzeniu stref szczególnie niebezpiecznych dla człowieka
• siatki bezpieczeństwa – nazywane najlepszym środkiem bezpieczeństwa w pracy na wysokości, najczęściej stosowane w zabezpieczeniu prac przy konstrukcjach hal, posiadają kilka różnych typów

Przeczytaj również: szkolenie BHP pracodawców – co ile lat?

Kompleksowo i profesjonalnie z ehs consulting

ŚRODKI OCHRONY ZBIOROWEJ PRZED HAŁASEM

Problematyka obowiązku ochrony przed hałasem została uregulowana w §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne, zgodnie z którym: pracodawca ma obowiązek usuwać „u  źródła ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas lub ograniczanie tego ryzyka do najniższego poziomu, uwzględniając przy tym dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo-techniczny.”

Oczywiście służą temu przede wszystkim środki ochrony zbiorowej do których zaliczamy:

  • obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne – służące ochronie przed hałasem występującym najczęściej w zakładach produkcyjnych, na obszarze których dźwięki wydawane przez maszyny produkcyjne mogą szkodliwie wpływać na słuch
  • tłumiki akustyczne – wykorzystywane do tłumienia dźwięków w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacji
  • ekrany akustyczne, panele dźwiękochłonne – służące osłabieniu bądź rozprowadzeniu nadmiernego hałasu, zwykle odporne na uderzenia bądź inne uszkodzenia mechaniczne

Zapewnienie środków ochrony zbiorowej stanowi elementarny aspekt przestrzegania zasad BHP. Oczywiście rodzaj środków zależy od miejsca pracy. W miejscu gdzie istnieje duże ryzyko skażenia nie zastosujesz rusztowania ani balustrady tylko założysz wentylację, mającą na celu oczyszczanie powietrza. Prowadząc usługi gastronomiczne, nie skorzystasz z obudowy dźwiękochłonno – izolacyjnych tylko z ochrony przeciwpożarowej, wyposażając lokal chociażby w gaśnicę.

Obowiązkiem pracodawcy jest jak najszybsze rozpoznanie ryzyka związanego z pracą w warunkach w określonym miejscu pracy. Spoczywa na nim obowiązek zagwarantowania środków ochrony zbiorowej, ale i indywidualnej. Do środków ochrony indywidualnej zaliczymy: kaski ochronne, buty robocze, oświetlenie na miejscu pracy, słuchawki przeciwhałasowe, rękawiczki ochronne, itd.

Co musisz zapamiętać?
Stosowanie zasad BHP nie sprowadza się jedynie do wstępnych i okresowych szkoleń pracownika. To przede wszystkim ochrona w miejscu pracy, na którą składa się szereg różnych elementów, w tym zapewnienie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Masz pytania odnośnie środków ochrony zbiorowej? Skontaktuj się z nami – obsługa BHP w Warszawie.

Podobne wpisy