Potknięcia, poślizgnięcia, upadki w okresie zimowym

Potknięcia, poślizgnięcia, upadki w okresie zimowym

Okres zimowy sprzyja wystąpieniu potknięć, poślizgnięć i upadków. Wszyscy jesteśmy narażeni na ich wystąpienie i nie dotyczy to tylko pracowników, ale także innych osób przebywających w zakładzie
pracy czyli: kontrahentów, uczniów i praktykantów oraz osoby postronne. Pamiętajmy również, że miejsce zatrudnienia nie jest jedynym możliwym miejscem wypadku, zagrożenie występuje także
podczas przebywania drogi do pracy oraz z powrotem do domu. Oczywiście zadanie utrzymania odpowiedniego stanu BHP zwłaszcza na terenie zakładu pracy jest obowiązkiem pracodawcy.
Według art. 3. ust. 1. Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych „Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które na stąpiło w związku z pracą”.

Poślizgnięcia

Do poślizgnięcia dochodzi wówczas, gdy na śliskiej nawierzchni stopy tracą kontakt z podłożem i zaczynają się poruszać szybciej niż reszta ciała.
Do częstych przyczyn wypadku zalicza się:
1) rozlane płyny (mogące prowadzić do oblodzenia powierzchni),
2) zapylenie powierzchni,
3) oblodzenie na przejściach.

Potknięcia

O potknięciu mówimy, gdy stopa poruszającego się człowieka napotka na przeszkodę, np. wystający element lub zagłębienie, w wyniku czego pozostaje nieruchoma, a ciało porusza się dalej, napędzane
siłą bezwładności. Zwykle do potknięć dochodzi z powodu
1) zalegających przedmiotów na drogach,
2) nierówności powierzchni.

Upadek

Upadek według definicji WHO jest zdarzeniem w wyniku, którego człowiek niechcący znalazł się na ziemi, podłodze lub innym niższym poziomie. Według tej definicji nie wlicza się samouszkodzeń,
upadków ze zwierząt, z płonących budynków, pojazdów transportowych, maszyn oraz upadków do wody.

Środki zapobiegawcze

Zapobieganie tego rodzaju wypadkom jest stosunkowo proste, należy skupić się przede wszystkim na: drogach komunikacyjnych oraz utrzymaniu na nich porządku. Wykonuje się to między innymi
poprzez:

  • zapewnienie odpowiedniego oświetlenia podłogi i przejść;
  • usuwanie przeszkód stojących na drodze;
  • wyposażenie pracowników w odpowiednie obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową;
  • zadbanie o warunki środowiska pracy – np. utrzymanie odpowiedniej temperatury w celu
    zapobiegania zamarzaniu rozlanych na podłodze cieczy;
  • szkolenie bhp, np. korzystania z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych,
  • zasad poruszania się po zakładzie, czy też odpowiedniego zachowania – czyszczenie natychmiastowe zabrudzonej powierzchni i ustawienie potykacza ;
  • utrzymywanie czystości i usuwanie zanieczyszczeń;
  •  stosowanie zabezpieczeń antypoślizgowych takich jak taśmy, nakładki i nawierzchnie antypoślizgowe.

Następstwa wypadków (potknięcia, poślizgnięcia, upadki) mogą prowadzić do hospitalizacji ograniczeń sprawności fizycznej uniemożliwiającej dotychczasowy tryb życia, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Podejmując działania, które wpłyną na zmniejszą ich liczbę, możemy uniknąć różnych urazów oraz kosztów z nimi związanych.

Chcesz dowiedzieć się, jakie nastąpiły zmiany w podejściu do bezpieczeństwa pracy? Zapraszamy na naszego bloga!

Podobne wpisy