Protokół powypadkowy – kto? co? jak?

Podczas wykonywania obowiązków służbowych – niestety, jednak czasem mamy do czynienia ze zdarzeniami wypadkowymi. Cel jest jeden – bezpieczna praca! Większa efektywność pracownika, szerzenie kultury bezpieczeństwa w zakładzie i wprowadzenie standardu w firmie związanego z bezpieczeństwem – to wszystko sprowadza się do jednego stwierdzenia: bezpieczna praca się opłaca!

Zdarzają się pewne niedopatrzenia, zaniedbania, zezwolenia na prace, które niekoniecznie są w pełni bezpieczne – w najgorszym przypadku takie zachowania kończą się wypadkiem przy pracy. Niejednokrotnie omawialiśmy temat wypadków przy pracy – tym razem skupimy się na tym, co zrobić po niebezpiecznym incydencie, które zakończyło się zdarzeniem wypadkowym. Nie jesteś tu bez powodu – pomożemy Ci uporządkować informacje i procedurę zgłoszenia powypadkowego!

O czym musisz pamiętać w pierwszej kolejności?

Należy ocenić czy był to wypadek śmiertelny, ciężki, lekki czy zbiorowy. W przypadku wypadku śmiertelnego lub ciężkiego – obowiązkowo musisz poinformować inspektora pracy i prokuratora.
Pracodawco – powołaj zespół powypadkowy! To twój obowiązek, który reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Kto może tworzyć zespół powypadkowy?

W skład zespołu powypadkowego wchodzą dwie osoby – pracownik służby BHP i społeczny inspektor pracy.
Spokojnie, jeżeli w twojej firmie nie działa społeczna inspekcja pracy lub nie masz obowiązku tworzenia służby BHP – w Kodeksie Pracy są ujęte odstępstwa od tej reguły.
Pracodawca, który nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zamiast pracownika BHP w składzie zespołu powypadkowego może występować pracodawca lub pracownika, który ma inny zakres obowiązków, natomiast pracodawca powierzył mu wykonywanie zadań służby BHP. Jedną z osób pełniących funkcję w zespole powypadkowym możemy być oczywiście MY – czyli specjalista spoza zakładu pracy.
Pracodawca, który nie posiada społecznego inspektora pracy – skład zespołu może uzupełnić przedstawiciel pracowników, który posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP.

Co w przypadku, kiedy pracodawca nie może utworzyć zespołu powypadkowego z powodu zbyt małej ilości pracowników?
Taki przypadek również przewidziano w KP! W skład zespołu powypadkowego w ww. przypadku wchodzi pracodawca i specjalista spoza zakładu – oczywiście możemy to być MY! Pamiętajmy! Powołanie takiego zespołu nie ma ustalonej formy regulacji, natomiast najczęściej zastosowanie ma pisemne zarządzenie pracodawcy.

Pismo musi zawierać:

 • Datę i miejsce powołania zespołu powypadkowego,
 • Imiona i nazwiska członków zespołu,
 • Cel, okoliczności i przyczyny wypadku – konkretny przypadek,
 • Podpis pracodawcy.

Mamy zespół! Co dalej?

Zespół powołaliśmy, aby udział w ustalaniu okoliczności wypadku odbywał się przez jednego pracownika z ramienia pracodawcy oraz drugiego – z ramienia pracowników.
Głównym celem zespołu powypadkowego jest ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku.
W pierwszej kolejności należy dokonać dokładnych oględzin miejsca wypadku w tym weryfikacji sprawności maszyn używanych w procesie pracy, środków ochrony indywidualnych, czynników chemicznych i fizycznych występujących w otoczeniu. Warto również zrobić zdjęcie z miejsca zdarzenia – pomoże dostrzec to, co mogliśmy przeoczyć będąc na miejscu.
Kolejny ważny aspekt to wysłuchanie – w pierwszej kolejności poszkodowanego. Następnie należy zebrać świadków zdarzenia i zebrać od nich informacje nt. przebiegu zdarzenia. Mogą to również być osoby, które były oddalone od miejsca, jednak słyszały np. wołanie o pomoc lub hałas, po czym znalazły się na miejscu zdarzenia. Bardzo istota jest opinia lekarza lub innych biegłych w zakresie medycyny – pozwoli ocenić skutki zaistniałego wypadku. Specjalistów może być kilku – w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.
Pamiętajcie, aby zweryfikować posiadane uprawnienia pracownika oraz przeglądy maszyny – warto zrobić kopię dokumentu i załączyć do dokumentacji. Jeżeli w miejscu prowadzonej pracy był monitoring – zabezpieczcie nagranie.
Oceńcie prawnie wypadek – ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych na pewno to ułatwi! Podejmijcie i opiszcie środki profilaktyczne, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia podobnych
przypadków w przyszłości.
Zasada czterech kroków idealnie się tu sprawdzi.
Zaplanuj; Wykonaj; Zbadaj; Zastosuj

Przyszedł czas na sporządzenie protokołu powypadkowego.

Jeżeli posiadamy wszystkie wyżej wymienione dane – nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania
informacji o zdarzeniu należy sporządzić protokół powypadkowy.

Gdzie go znajdziemy?
Protokół jest dostępny w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 24 maja
2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
Jakie informacje musimy tam zawrzeć?

 • Dane identyfikacyjne pracodawcę (Nazwa firmy, NIP, REGON, imię, nazwisko, adres, PESEL –
  w przypadku JDG),
 • Dane osoby poszkodowanej,
 • Skład zespołu powypadkowego,
 • Czas i miejsce zajścia wypadku,
 •  Informacja o sposobie i osobie zgłaszającej wypadek,
 • Okoliczności i przyczyny wypadku (należy zweryfikować, czy powstał wskutek naruszenia przepisów przez pracownika, czy pracodawcę oraz zawrzeć informację o stanie nietrzeźwości lub zażyciu środków psychotropowych – jeżeli taka sytuacja miała miejsce),
 • Informacje o konsekwencjach wypadku w wyniku odniesionych urazów,
 • Sklasyfikowanie zdarzenia i uzasadnienie – czy był to wypadek przy pracy? Jaki to rodzaj wypadku?
 •  Działania prewencyjne – zalecenia.

WAŻNE! Protokół sporządzamy dla: osoby poszkodowanej, pracodawcy i ZUS.
Należy załączyć wszystkie dokumenty, które kompletowaliśmy do stworzenia protokołu.

Czas na ciekawostkę!
Dokumentacja powypadkowa powinna być przechowywana u pracodawcy 10 lat!

Podobne wpisy