,

Ocena Ryzyka Zawodowego – pigułka informacji

Ocena Ryzyka Zawodowego – pigułka informacji

Czy zastanawialiście się, w jaki sposób, w jakim celu i przez kogo jest tworzona Ocena Ryzyka Zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy? Dlaczego każda ocena jest inna?

Na podstawie jakich informacji tworzymy Ocenę Ryzyka Zawodowego?

Jakie wymagania prawne regulują obowiązek tworzenia ocen ryzyka zawodowego i co musi być w nich zawarte?

Śpieszymy z informacjami
Przepisy art. 226 zawarte w Kodeksie Pracy zobowiązują pracodawcę do:

  • Oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko,
  •  Informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Pracodawca jest zobowiązany do konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w szczególności oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku – wg. art. 237.11a Kodeksu Pracy.

Kto Waszym zdaniem najlepiej potrafi opowiedzieć o ryzyku na danym stanowisku pracy?

Pracownik! To właśnie on jest narażony na różne zagrożenia. Najlepiej wie, co mu grozi, z jakim ryzykiem ma do czynienia, z jakimi sytuacjami spotkał się do tej pory. Pracodawca oraz pracownik służby BHP analizuje dodatkowe, potencjalne narażenia pracownika na czynniki niebezpieczne.
Dodatkowo – szuka rozwiązań do wyeliminowania lub maksymalnego ograniczenia ryzyka zawodowego podczas wykonywanej pracy.

Pracodawca ma obowiązek udokumentowania przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego oraz niezbędnych środków profilaktycznych. Zespół EHS Consulting służy pomocą i wyjaśnia, jak wygląda praca podczas zwolnienia lekarskiego – konsekwencje dla pracodawcy.

Co powinno być przede wszystkim zawarte w tym dokumencie?

Opis stanowiska pracy (stosowane maszyny, narzędzia, wykonywane czynności, substancje niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki, stosowane środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej), Przeprowadzoną analizę oceny ryzyka uwzgledniającą każdy z czynników środowiska pracy oraz wykaz niezbędnych środków, które zmniejszą ryzyko zawodowe – wraz z analizą,
Datę przeprowadzonej oceny oraz dane osób dokonujących oceny.

Sprawdź także:  Jadalnia, a stołówka w miejscu pracy

Pracodawco! Pamiętaj o przeprowadzeniu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia – rejestruj je, aktualizuj i udostępniaj pracownikom.

Każde stanowisko pracy się od siebie różni, na każdego czyha inne niebezpieczeństwo, dlatego pamiętajmy – dobry pracownik to zdrowy pracownik!

Masz pytania w zakresie szkoleń BHP? Chętnie doradzimy!