Ocena Ryzyka Zawodowego – pigułka informacji

,
ocena-ryzyka-zawodowego

Czy zastanawialiście się, w jaki sposób, w jakim celu i przez kogo jest tworzona Ocena Ryzyka Zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy?

Dlaczego każda ocena jest inna?

Jakie wymagania prawne regulują obowiązek tworzenia ocen ryzyka zawodowego i co musi być w nich zawarte?

Śpieszymy z informacjami
Przepisy art. 226 zawarte w Kodeksie Pracy zobowiązują pracodawcę do:

  • Oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko,
  •  Informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Na podstawie jakich informacji tworzymy Ocenę Ryzyka Zawodowego?

Pracodawca jest zobowiązany do konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w szczególności oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku – wg. art. 237.11a Kodeksu Pracy.

Kto Waszym zdaniem najlepiej potrafi opowiedzieć o ryzyku na danym stanowisku pracy?

Pracownik! To właśnie on jest narażony na różne zagrożenia. Najlepiej wie, co mu grozi, z jakim ryzykiem ma do czynienia, z jakimi sytuacjami spotkał się do tej pory. Pracodawca oraz pracownik służby BHP analizuje dodatkowe, potencjalne narażenia pracownika na czynniki niebezpieczne.
Dodatkowo – szuka rozwiązań do wyeliminowania lub maksymalnego ograniczenia ryzyka zawodowego podczas wykonywanej pracy.

Pracodawca ma obowiązek udokumentowania przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego oraz niezbędnych środków profilaktycznych. Zespół EHS Consulting służy pomocą!

 

ocena-ryzyka-zawodowego

Co powinno być przede wszystkim zawarte w tym dokumencie?

Opis stanowiska pracy (stosowane maszyny, narzędzia, wykonywane czynności, substancje niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki, stosowane środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej), Przeprowadzoną analizę oceny ryzyka uwzgledniającą każdy z czynników środowiska pracy oraz wykaz niezbędnych środków, które zmniejszą ryzyko zawodowe – wraz z analizą,
Datę przeprowadzonej oceny oraz dane osób dokonujących oceny.

Sprawdź także:  Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości podczas szkoleń bhp

Pracodawco! Pamiętaj o przeprowadzeniu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia – rejestruj je, aktualizuj i udostępniaj pracownikom.

Każde stanowisko pracy się od siebie różni, na każdego czyha inne niebezpieczeństwo, dlatego pamiętajmy – dobry pracownik to zdrowy pracownik!

 

Masz pytania w zakresie szkoleń BHP? Chętnie doradzimy! https://ehsconsulting.pl/kontakt/

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *