Ile powinna wynosić temperatura otoczenia w biurze według zasad BHP?

Zgodnie z przepisami BHP, każdy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu wykonywanej pracy. W momencie, gdy norma nie jest zachowana, pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy.

Temperaturę w pomieszczeniu wykonywanej pracy reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jaka temperatura w miejscu pracy? 

Temperaturę w pomieszczeniu wykonywanej pracy reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla prac fizycznych lekkich, do których zaliczamy pracę biurową temperatura minimalna nie może być niższa niż +18°C. W rozporządzeniu nie ma natomiast informacji o maksymalnej możliwej temperaturze. W tym przypadku wyjątek stanowią przepisy, które skierowane są do osób młodocianych.

Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków zatrudniania osób małoletnich. Osoby takie nie mogą pracować w pomieszczeniu, którego temperatura przekracza +30°C. Dodatkowo wilgotność powietrza nie może przekraczać 65%. Za optymalną temperaturę w biurze przyjmuje się wartość w okolicach +18°C a +25°C.

Wszystkie kluczowe aspekty mające wpływ na bezpieczeństwo w miejscu pracy warto uwzględnić w instrukcji BHP.

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniej temperatury w biurze? 

Osobą odpowiedzialną za warunki panujące w miejscu pracy jest pracodawca. Skupiając się na temperaturze nie możemy pominąć kwestii samej jakości powietrza. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu powietrza w pomieszczeniu poprzez napływ świeżego powietrza poprzez punkt naturalnego napływu lub wentylację. Takie powietrze powinno być również oczyszczone z pyłów i innych substancji przez odpowiednie filtry, aby nie zagrażać życiu lub zdrowiu osób pracujących. Utrzymanie odpowiedniej temperatury i dobrej jakości powietrza w pomieszczeniu pracowników ma bardzo duży wpływ na osoby pracujące. Przez zbyt wysoką temperaturę pracownicy mogą czuć się ospali i szybciej przemęczeni, a przez szkodliwe związki chemiczne w powietrzu będą częściej chorować. Pracodawcy powinni uświadomić sobie o tym, aby utrzymać pracowników w jak najlepszej kondycji. Klimatyzatory nie powinny być ustawione w taki sposób, aby dmuchały centralnie w miejsce wykonywania pracy. Urządzenia mające na celu napływu powietrza nie powinny powodować przeciągów, nadmiernego przegrzewania oraz ochłodzania miejsca pracy. Powietrze nadmuchiwane nie może przekroczyć 70°C przy nawiewie ulokowanym na wysokości 3,5m od poziomu stanowiska pracy.

Dla prac fizycznych lekkich, do których zaliczamy pracę biurową temperatura minimalna nie może być niższa niż +18°C. W rozporządzeniu nie ma natomiast informacji o maksymalnej możliwej temperaturze. W tym przypadku wyjątek stanowią przepisy, które skierowane są do osób młodocianych. Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków zatrudniania osób małoletnich. Osoby takie nie mogą pracować w pomieszczeniu, którego temperatura przekracza +30°C. Dodatkowo wilgotność powietrza nie może przekraczać 65%. Za optymalną temperaturę w biurze przyjmuje się wartość w okolicach +18°C a +25°C.

Jeśli masz pytania dotyczące zorganizowania bezpiecznych warunków pracy – skontaktuj się z nami! https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Podobne wpisy