Brak szkolenia BHP – jakie są konsekwencje dla pracodawcy i pracownika?

W tych czasach szkolenie BHP jest podstawą do możliwości rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnionego pracownika. Dodatkowo po określonym czasie należy przeprowadzić szkolenie okresowe, a okres pomiędzy każdym szkoleniem zależy od rodzaju stanowiska. Natomiast co czeka pracodawcę, który nie przeszkolił swoich pracowników w zakresie BHP. Czy są przewidziane konsekwencje dla pracodawcy i pracownika?

Brak szkolenia BHP a konsekwencje

Patrząc od strony prawnej, kodeks pracy zabrania dopuszczenia pracownika do wykonywania obowiązków służbowych. Nowo zatrudniony pracownik powinien odbyć szkolenie wstępne. Takie szkolenie jest podzielone na dwa etapy – instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny przeprowadzony jest przez osobę sprawującą służbę bhp w zakładzie. Szkolenie ma na celu poprawę świadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby przeszkolone zdobywają wiedzę jak ostrożniej wykonywać swoje obowiązki, minimalizując tym samym wystąpienie wypadku przy pracy, dbając o zdrowie swoje oraz współpracowników. Zdobywa wiedzę o podstawach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasadach bezpiecznej ewakuacji oraz jej przeprowadzenia i udzielenia pierwszej pomocy.

Po odbyciu instruktażu ogólnego następuje pora na instruktaż stanowiskowy, który przeprowadzony jest przez osobę wyznaczoną przez pracodawcę, może to być przełożony bądź sam pracodawca, który posiada odpowiednią wiedzę. W tym czasie pracownik zostaje zaznajomiony z wszelkimi zasadami bezpiecznego oraz poprawnego wykonywania robót.

Warto również wiedzieć, jakie są konsekwencje w przypadku złamania przepisów BHP.

Czasookresy szkoleń okresowych BHP

Następnym etapem są powtarzające się co określony czas szkolenia okresowe BHP. Przedział czasu zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Dla przykładu podam kilka stanowisk.

  • co 3 lata, jeśli zatrudnieni są na stanowiskach robotniczych,
  • co roku, jeśli zatrudnieni są na stanowiskach robotniczych i wykonują prace szczególnie niebezpieczne,
  • co 5 lat, jeśli zatrudnieni są na stanowiskach kierowniczych, inżynieryjno-technicznych lub innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • co 6 lat, jeśli zatrudnieni są na stanowiskach administracyjno-biurowym.

Konsekwencje dla pracodawcy oraz pracownika

Przechodząc do głównej części artykułu nie możemy zapomnieć o podstawie prawnej, którą jest art. 237 3§ 2 Kodeksu Pracy, w którym dowiadujemy się, że.:

“Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”.

Konsekwencje w przypadku nieprzeprowadzenia potrzebnych szkoleń oraz niedotrzymanie terminu spadają na pracodawcę. Lekceważenie obowiązku skutkuje nałożeniem kary finansowej w wysokości od 1000 zł do 30000 zł. W przypadku wystąpienia omawianej sytuacji więcej niż jeden raz, sprawa może zostać skierowana do sądu, skutkuje to zwiększeniem kary pieniężnej nawet do 50000 zł.

W związku z przymusem zorganizowania szkolenia BHP przez pracodawcę, pracownik nie może zostać ukarany z tytułu nieodbycia szkolenia. Należy pamiętać, że głównym celem szkoleń BHP jest poprawa bezpieczeństwa i higieny w zakładzie, poprawę efektywności pracowników poprzez polepszenie warunków panujących na stanowiskach np.: (w przypadku pracy biurowej jest to zastosowanie ergonomicznych krzeseł biurowych).

Podsumowując artykuł, konsekwencje z niedotrzymania terminu oraz nie przeszkolenia pracowników spadają na pracodawcę. Natomiast najwięcej może stracić osoba, która wykonuje swoje obowiązki na stanowisku bez odbytego szkolenia. Nie posiada odpowiedniej wiedzy z zakresu bezpiecznego wykonywania obowiązków, zwiększając ryzyko wystąpienia wypadku, narażając swoje zdrowie, spowolnienie prac, oraz kar finansowych. Należy pamiętać o obowiązku przeprowadzenia szkoleń bhp.

Masz pytania w zakresie szkoleń BHP? Chętnie doradzimy! https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Podobne wpisy