Kiedy i na jakich stanowiskach pracodawca ma obowiązek zapewnić wodę pracownikom?

Pytanie dotyczące obowiązku zapewnienia wody pracownikom powraca jak bumerang głównie w okresie wiosenno-letnim, kiedy temperatury na zewnątrz zaczynają być coraz wyższe. Wbrew pozorom zapewnienie wody pitnej pracownikom jest obowiązkiem ciążącym na pracodawcy całorocznie.

Dlaczego? Zgodnie z §112 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia (czyli wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego) lub inne napoje. Nasuwa się więc pytanie,

Czy woda z kranu jest zawsze zdatna do picia?

Gdy woda opuszcza stację uzdatniania i dociera do budynku naszego zakładu pracy jest wodą uzdatnioną, a więc bezpieczną do spożycia. Natomiast to od stanu rur w zakładzie zależy czy woda lecąca z kranu nie jest zanieczyszczona.
Zatem chcąc uznać wodę z kranu jako bezpieczną do spożycia bez wcześniejszego jej przegotowania należałoby regularnie zlecać badania wody.

Można skorzystać również z opcji zakupu wody butelkowanej lub usytuowania w zakładzie pracy dystrybutorów z wodą. Chcąc wykorzystać tę drugą opcje należy pamiętać, że zgodnie z przywoływanym już rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp źródło czerpania wody powinno znajdować się nie dalej niż 75m od stanowiska pracy. 

Wyłącznie od pracodawcy zależy na jakie źródło wody pitnej się zdecyduje. 

Skąd zatem przekonanie, że tylko…

W okresie letnim pracownikom należy się woda?

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie posiłków profilaktycznych i napojów mówi, że:

” §4. 1. Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:

1) w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC, 

2) w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,

3) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC, 

4) przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, 

5) na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC. „

Nie jest określone jakie powinny być to napoje, jedynie w sytuacji opisanej w ust. 1 pkt. 1 dookreślono, iż powinny być to napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy. Ten sam ustęp mówi również o tym, iż temperatura napoi powinna być uzależniona od warunków pracy, tzn.

wysokie temperatury – zimne napoje

niskie temperatury – gorące napoje.

Reasumując, niezależnie od warunków atmosferycznych i temperatury w pomieszczeniach pracy pracodawca ma obowiązek zapewnienia wody zdatnej do picia. Natomiast w zależności od warunków pracy zobowiązany jest do zapewnienia dodatkowo odpowiednio gorących lub zimnych napoi. 

Stanowiska pracy na których pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje oraz szczegóły ich wydawania pracodawca ustala w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli takie nie istnieją, pracodawca ustala po uzyskaniu opinii przedstawicieli związków. 

Jednak należy pamiętać, że nie wolno wypłacać pracownikom ekwiwalentu pieniężnego, zamiast wydawać napoje i posiłki profilaktyczne. W razie konieczności zapewniania gorących napoi, takich jak np. herbata czy kawa pracodawca musi zorganizować odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne do przygotowywania oraz sporządzania posiłków lub napoi profilaktycznych. 

Podsumowując – kiedy należy się pracownikom woda do picia?

Woda lub inne napoje muszą zostać stale i nieodpłatnie zapewnione przez pracodawcę niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy oraz pory roku. Natomiast przy wyższych temperaturach otoczenia zapotrzebowanie na wodę będzie zwiększone, a pracodawca nie może pracownikowi limitować zużycia wody. Przy pracach szczególnie uciążliwych powinny zostać zapewnione napoje profilaktyczne, które w specyficznych sytuacjach muszą być wzbogacone o witaminy i minerały. Posiłki i napoje profilaktyczne muszą być wydawane wyłącznie w dni kiedy praca wykonywana jest w warunkach uzasadniających ich wydawanie. 

Woda z kranu, w butelkach czy może z dystrybutora?

Jaka opcja będzie najbardziej korzystna w Twoim przedsiębiorstwie?

Jeśli zdecydujemy się na zakup wody, to jaki jej rodzaj wybrać?

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą EHS Consulting. Doradzamy, przeprowadzamy szkolenia BHP, konsultujemy! I Ty powinieneś wiedzieć również,  co musi zawierać analiza stanu BHP. Nie lekceważ obowiązków i formalności – we wszystkim Ci pomożemy https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Podobne wpisy