Kto może przeprowadzać szkolenie okresowe BHP?

W związku z organizacją każdego szkolenia pojawia się wiele pytań, na które warto sobie odpowiedzieć. Pierwsze z nich dotyczy wykładowcy, czyli osoby, która ma przeprowadzić szkolenie okresowe BHP. Jaką wiedzę i doświadczenie powinna posiadać osoba, która przeprowadza szkolenie okresowe BHP?

Czy organizatorem szkolenia BHP może być sam pracodawca, czy powinno zostać zlecone firmie zewnętrznej?

Być może stoisz przed decyzją zorganizowania obowiązkowego szkolenia okresowego BHP dla swoich pracowników. Pracownicy, którzy mają być uczestnikami szkolenia, pracują już pewien czas w Twojej firmie. Ponadto odbyli szkolenie wstępne BHP, a teraz przyszedł czas na ugruntowanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli szkolenie okresowe BHP. Dziś postaramy się odpowiedzieć na kilka kluczowych dla tego tematu pytań. Zacznijmy od podstawy prawnej. Przepisy prawne, które precyzują w jaki sposób powinno zostać zorganizowane szkolenie okresowe BHP znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W §  5 ww. Rozporządzenia widnieje zapis, iż szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może prowadzić osoba posiadająca odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów. Przytoczony przepis nie precyzuje wprost jakim dyplomem powinna legitymować się osoba prowadząca szkolenie (tytuł technika bhp, ukończone studia podyplomowe itp.), jednak warto zwrócić uwagę na przygotowanie merytoryczne wykładowcy oraz sposób przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.

Jakie wymogi obowiązują organizatora szkolenia okresowego BHP?
  • Odpowiednie warunki lokalowe (adekwatne do ilości pracowników i sposobu realizacji szkolenia).
  • Wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia (m.in. projektor, laptop, fantom, apteczka pierwszej pomocy itp.).
  • Opracowanie planu szkolenia zgodnego z programem szkolenia opracowanego dla określonej grupy stanowisk (np. dla inżynieryjno-technicznych, kadry kierowniczej, pracowników administracyjno- technicznych).
  • Właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.
Pracodawcy, którzy w swoim zakładzie mają zorganizowaną Służbę BHP powinni pamiętać, że szkolenie okresowe BHP, w przeciwieństwie do szkolenia wstępnego BHP nie powinno być wpisane do zakresu obowiązków służbowych. Wynika to z zapisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z nim służba BHP nie może zostać obciążona innymi zadaniami niż wymienione w  Rozporządzeniu. Jeżeli zatrudniasz pracownika służby BHP, bądź osobę zatrudnioną na innym stanowisku, której zamierzasz zlecić przeprowadzenie szkolenia okresowego, powinieneś zawrzeć dodatkową umowę np. zlecenie. Jest to jedno z rozwiązań, jednak musisz mieć pewność, że przyszły wykładowca posiada odpowiednie przygotowanie do prowadzenia szkoleń okresowych BHP.

Szkolenie okresowe BHP prowadzone przez zewnętrzną firmę Innym, chyba najczęstszym rozwiązaniem to przeprowadzanie szkoleń BHP przez firmy, które prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie BHP. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla osoby, która prowadzi własną działalność i całkowicie poświęca się bieżącym zadaniom swojej branży. Zlecając szkolenie zewnętrznemu specjaliście, odchodzą nam kwestie związane z przygotowaniem programu szkolenia, opracowaniem dokumentacji, czy materiałami dydaktycznymi. Wielu przedsiębiorców, chyba przyzna mi rację, że z dużo większą przyjemnością podchodzimy do zadań, na których się znamy. Wolisz sam zajmować się szkoleniami w Twojej firmie, czy oddelegować zewnętrznym specjalistom? Czekamy na Twoją opinię, a także zachęcam do kontaktu w sprawie przeprowadzenia szkoleń BHP dla Twoich pracowników: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Podobne wpisy