Powołanie zespołu powypadkowego – jak to wygląda w praktyce?

Powołanie zespołu powypadkowego – jak to wygląda w praktyce?

Wystąpienie wypadku przy pracy wymaga powołania zespołu powypadkowego. Oczywiście jest to obowiązkiem pracodawcy, który odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz ochronę praw pracownika.

Powołanie zespołu powypadkowego a kwestia prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy precyzuje: na kim spoczywa zobowiązanie powołania zespołu powypadkowego, jego skład oraz obowiązki.

Ty, drogi pracodawco, zapewne zdajesz sobie sprawę jakie obowiązki na Tobie spoczywają, jednak zastanów się – czy ta wiedza nie polega na posiadaniu informacji jedynie w teorii? Wiesz, że w razie wypadku czy pracy jesteś zobowiązany powołać zespół powypadkowy w określonym w rozporządzeniu składzie. Co należy jednak zrobić najpierw? Złożyć jakiś wniosek? Poinformować uprawniony organ o wypadku przy pracy?

Warto również przeczytać: zespół powypadkowy – skład, powołanie, obowiązki.

Powołanie zespołu powypadkowego – pierwsze kroki

Pracodawca zobowiązany jest powołać zespół powypadkowy natychmiast po powzięciu informacji o wypadku przy pracy. Rozporządzenie nie określa w jakiej formie należy to zrobić, niemniej jednak przyjmuje się, że zespół powypadkowy powołuje się za pośrednictwem zarządzenia pracodawcy sporządzonego na piśmie.

Zarządzenie powinno zawierać:

• dane pracodawcy, miejscowość oraz datę,
• dane osoby, która uległa wypadkowi przy pracy,
• datę powzięcia informacji o wypadku przy pracy,
• cel powołania zespołu powypadkowego,
• skład zespołu powypadkowego,
• podpis pracodawcy.

Kompleksowo i profesjonalnie z ehs consulting

Wzór zarządzenia o powołaniu zespołu powypadkowego

Masz pytania odnośnie powołania zespołu powypadkowego? Skontaktuj się z nami – prowadzimy szkolenia BHP, audyty BHP i pomagamy w różnych aspektach bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Podobne wpisy