Co ile lat szkolenie okresowe BHP?

Może zaczniemy od krótkiego dialogu między Panem Janem – pracownikiem budowlanym a Specjalistą ds. BHP:

-Znów musimy się szkolić z BHP? Jak to? … przecież niedawno byliśmy na szkoleniu!
-Mówi Pan o szkoleniu wstępnym BHP, które odbyło się rok temu. Natomiast teraz zostanie przeprowadzone szkolenie okresowe BHP.
-Ah Ci BHP-owcy, znowu coś wymyślają.

Znasz z życia taką rozmowę? A może podobny dialog był między współpracownikami w Twojej firmie? Czy naprawdę to BHP-owcy wymyślają, a może wynika to z przepisów prawa pracy?

Jak, często powinny być przeprowadzane szkolenia BHP?

W chwili podjęcia zatrudnienia u danego pracodawcy przeprowadzane jest szkolenie wstępne BHP. Odbywa się ono jednorazowo (za wyjątkiem instruktażu stanowiskowego, który należy przeprowadzać w przypadku opisanych powyżej zmian organizacyjno-technicznych na stanowisku pracy lub przeniesieniem pracownika na inne stanowisko).

Kodeks pracy w art. 23711a wskazuje obowiązek konsultowania przez pracodawcę z przedstawicielami pracowników wszystkich działań związanych ze szkoleniem pracowników w zakresie bhp (m.in. częstotliwość, czas trwania, formę prowadzenia itp.). Natomiast w celu ułatwienia planowania przedsiębiorcom terminów przeprowadzenia szkoleń okresowych – w § 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy znajdziemy ramy czasowe, które są bezwzględnie obowiązujące.

Zgodnie z ww. przepisem szkolenia okresowe powinny się odbywać nie rzadziej niż:

  1. co roku – w przypadku stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (prace, o których mowa w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. co 3 lata – w przypadku stanowisk robotniczych,
  3. co 5 lat – w przypadku osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami (w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów), pracowników inżynieryjno-technicznych (w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji), pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby, oraz tych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  4. co 6 lat – w przypadku stanowisk administracyjno-biurowych. Jednak w tej grupie nie jest ono wymagane, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne.

W jakim terminie powinno odbyć się pierwsze szkolenie okresowe?

  1. w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  2. w okresie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pozostałych pracowników.

Kiedy pracownik może być zwolniony ze szkolenia okresowego BHP?

Zwolnienie z pierwszego szkolenia okresowego BHP jest możliwe w przypadku osoby, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego lub która odbyła szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

W następnym artykule dowiesz się, czy szkolenia okresowe BHP mogą odbywać się w formie szkoleń online.

Jest to temat  szczególnie istotny w trakcie trwającej epidemii koronawirusa.

Dlatego już teraz zachęcamy Cię do bieżącego śledzenia nowych artykułów na naszym blogu.

Skontaktuj się z nami: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

co-ile-lat-szkolenie-okresowe-BHP

Podobne wpisy