Zespół powypadkowy – skład, powołanie, obowiązki

Zespół powypadkowy – skład, powołanie, obowiązki

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, na którego wystąpienie często niestety nie masz wpływu nawet jeżeli przestrzegasz zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Może nastąpić zarówno z winy pracodawcy, jak pracownika. Niestety w trakcie wykonywania codziennych obowiązków może dojść nawet do śmierci zatrudnionego zwłaszcza gdy wykonuje pracę związaną z obsługą maszyn produkcyjnych, pracuje na wysokości bądź na stanowisku kierowcy. Bardzo istotnym jest abyś jako pracodawca zdawał sobie sprawę z obowiązków, jakie na Tobie spoczywają. Jednym z nich jest powołanie zespołu powypadkowego.

Podstawa prawna

Procedura ustalenia okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy (Dz.U.2009.105.870).
Zgodnie z §2 w razie wystąpienia wypadku przy pracy pierwszy krok powinien podjąć pracownik i poinformować przełożonego o wypadku, oczywiście jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala. Następnie pracodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca, w którym doszło do wypadku w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia.

Zespół powypadkowy – skład i powołanie

Obowiązek powołania zespołu powypadkowego został uregulowany w §4 rozporządzenia, zgodnie z którym: „Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.”
Powinieneś wiedzieć, że skład zespołu powypadkowego nie zawsze będzie taki sam. Do wypadku przy pracy może dojść dosłownie w każdej chwili. W rozporządzeniu przewidziano różne okoliczności, w których: przedsiębiorstwo jest zbyt małe aby pracodawca był zobowiązany powoływać służbę bezpieczeństwa i higieny pracy bądź do wypadku przy pracy doszło u pracodawcy przy którym nie działa społeczna inspekcja pracy. Firma może być równie dobrze warsztatem samochodowym, zatrudniającym jednego pracownika.

W przypadkach, kiedy zatrudniający nie jest zobowiązany do tworzenia służby BHP pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy może zostać zastąpiony przez pracodawcę, pracownika, zwykle zajmującego się innym zakresem zadań, któremu powierzono wykonywanie zadań związanych z bhp bądź specjalistę ds. BHP spoza zakładu.

Inspektor pracy również może zostać zastąpiony. Warto podkreślić, że małe przedsiębiorstwa rzadko decydują się na tworzenie służby BHP, a co dopiero powołanie społecznego inspektora pracy. Do wypadku przy pracy może dojść jednak nawet w firmie, zatrudniającej jednego pracownika. W takim wypadku w skład zespół powypadkowy wejdzie: przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przeczytaj także: powołanie zespołu powypadkowego – jak to wygląda w praktyce?

Kompleksowo i profesjonalnie z ehs consulting

Zespół powypadkowy – ile osób? 

W każdym przypadku, zespół powypadkowy będzie składał się z dwóch osób. W rozporządzeniu przewidziano okoliczności, w których pracodawca nie jest w stanie utworzyć zespołu powypadkowego z uwagi na zbyt niską ilość zatrudnionych osób. Wtedy zobowiązany jest uczestniczyć osobiście w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku wraz ze specjalistą ds. BHP spoza zakładu.

Co powinieneś zapamiętać?
Jako pracodawca jesteś zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego. Jeżeli zatrudniasz jednego bądź dwóch pracowników skład zespołu powypadkowego i tak musi składać się z dwóch osób. Jesteś wtedy zobowiązany współpracować ze specjalistą ds. BHP spoza zakładu w zakresie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Masz pytania odnośnie procedury? A może potrzebujesz dokumentacji powypadkowej – zadzwoń do nas!

Podobne wpisy