Ile kosztuje szkolenie BHP?

Ceny szkoleń BHP są zróżnicowane przez wiele czynników, o których dowiesz się z poniższej publikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, jeśli stoisz przed wyborem ośrodka szkoleniowego, który przeprowadzi szkolenie dla Twoich pracowników.

Czy szkolenie bhp jest obowiązkowe?

Tak, szkolenia BHP są obowiązkowe.

Przepisy kodeksu pracy przewidują jednak sytuację kiedy uczestnictwo w szkoleniu nie jest obowiązkowe. Zgodnie bowiem z art. 237(3) § 2 szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest znać przepisy BHP i zasady bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, jeśli nie posiada wymaganych kwalifikacji, dlatego musi zapewnić pracownikowi odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP wstępne, jak również okresowe.

Szkolenie BHP wlicza się do czasu pracy i są przeprowadzane na koszt pracodawcy.

Co w przypadku, kiedy pracownik nie chce się poddać szkoleniu BHP?

Unikanie przez pracownika odbycia szkolenia BHP wiąże się z konsekwencjami ze strony pracodawcy. Należy pamiętać, że niestawienie się na szkoleniu BHP jest równoznaczne z niestawieniem się w pracy (wyjątek w przypadku zwolnienia lekarskiego lub urlopu). Mogą zostać również wyciągnięte konsekwencje w postaci nagany lub upomnienia. Pracodawca może, ale nie musi odsunąć taką osobę od stanowiska pracy.

Pamiętajmy że koszt szkolenia BHP ponosi pracodawca. Tym samym może pociągnąć pracownika do odpowiedzialności finansowej.

Jak łatwo zauważyć, pracownik służby BHP musi posiadać ogromną wiedzę, aby móc zapewnić pracownikom biorącym udział w szkoleniu. Tym samym, również musimy się kształcić w różnych kierunkach, aby móc sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Przepisy się zmieniają, ale cel jest niezmienny – bezpieczeństwo przede wszystkim!

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze firmy szkoleniowej?

Największą wartością jest przede wszystkim wiedza prowadzącego.

Odpowiednie przygotowanie merytoryczne szkolenia i zainteresowanie słuchaczy to główne aspekty pozwalające na efektywne wykorzystanie czasu i uzupełnienia braków wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezpieczeństwo nasze i pracowników to priorytet, do którego obowiązkowo przykładamy najwyższą wagę. W tym celu tworzymy szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników różnych specjalizacji.

Pracownik służby BHP musi posiadać odpowiednią wiedzę, ponieważ szkolenia są prowadzone dla każdego zawodu indywidualnie. W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia dla pracowników farmacji, jak również dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Jesteśmy wielozadaniowi, aby dopasować się do oczekiwań każdego klienta.

Obowiązkowi odbycia instruktażu ogólnego podlegają:

 • Nowi pracownicy,
 • Praktykanci oraz uczniowie szkół zawodowych (przyuczający się do zawodu),

Szkolenie jest prowadzone przez pracownika służby BHP lub osobą odpowiednio przeszkoloną do tego, aby zrealizować instruktaż.

Instruktaż stanowiskowy jest nakierunkowany na zapoznanie pracownika z :

 • czynnikami środowiska pracy na jego stanowisku,
 • ryzykiem zawodowym związanym z funkcją w zakładzie pracy,
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami,
 • metodami bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań.

Szkolenie jest przeprowadzane przez osobę kierującą pracownikami lub pracodawcę, jeżeli posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia okresowe przeprowadzamy w celu aktualizacji wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Okres ważności takiego szkolenia reguluje stanowisko pracownika:

 • Pracodawca i osoba kierująca pracownikami – 5 lat,
 • Pracownik inżynieryjno-techniczny – 5 lat,
 • Służba BHP – 5 lat,
 • Stanowiska robotnicze:

– jeśli nie istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń – 3 lata,

– jeśli zagrożenia występują – 1 rok.

 • Pracownik administracyjno-biurowy – 6 lat.

Od czego zależy cena szkolenia BHP?

Cenę szkolenia BHP reguluje:

 • Forma szkolenia (do wyboru mamy szkolenia prowadzone w formie online oraz stacjonarnie, w języku polskim oraz angielskim),
 • Rodzaj szkolenia (wstępne i okresowe),
 • Rodzaj wykonywanego zawodu,
 • Ilość osób biorących udział w szkoleniu.

Szkolenia w zakresie BHP dzielimy na dwie główne grupy:

 • Wstępne,
 • Okresowe.

Na szkolenie wstępne składa się: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy, który pozwoli nam lepiej przygotować się do pracy na docelowym stanowisku.

Instruktaż ogólny z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy został przygotowany, aby każdy pracownik miał możliwość zapoznać się z podstawowymi zasadami i normami bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Celem przeprowadzania instruktażu ogólnego są również zasady przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe, ponieważ pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, jeśli nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany, aby zapewnić nowo zatrudnionemu pracownikowi szkolenie w zakresie BHP. Potwierdzeniem odbycia takiego szkolenia jest karta szkolenia wstępnego BHP.

Jak wygląda szkolenie BHP?

Szkolenie BHP dla każdego pracownika jest nieodłącznym elementem funkcjonowania firmy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie zna podstawowych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nie musimy się bać szkolenia! Ono jest dla nas, a my dla niego – poświęcając swoja uwagę, możemy nabyć dodatkową wiedzę, która przyda nam się w przyszłości.

Celem pierwszego, wstępnego szkolenia BHP jest zaznajomienia pracownika z:

 • Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie okresowe jest zdecydowanie bardziej rozbudowane i nastawione na konkretną specjalizację. Prowadzone jest różnych formach: 

 • kursu BHP,
 • samokształcenia kierowanego,
 • instruktażu,
 • seminarium,
 • szkolenia BHP online.

Cel jest jeden – znalezienie drogi, dzięki której zapobiegniemy wypadkom a wy będziecie się czuć bezpiecznie w miejscu pracy.

Ile kosztuje szkolenie wstępne BHP?

Cennik szkoleń wstępnych prowadzonych w języku polskim:

 1. Przeprowadzane zdalnie – od 50 zł/os. *
 2. Przeprowadzane stacjonarnie – od 60 zł/os.*

Cennik szkoleń wstępnych prowadzonych w języku angielskim:

 1. Przeprowadzone zdanie – od 70 zł/os.*
 2. Przeprowadzone stacjonarnie – od 80 zł/os.*

* cena uzależniona od ilości uczestników szkolenia.

Po szkoleniu wstępnym BHP pracownik jest zaznajomiony z:

 • Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Ważność szkolenia wstępnego jest przewidziana dla pracowników – na 12 miesięcy, natomiast dla osób kierujących pracownikami – 6 miesięcy.

Jaki jest koszt szkolenia okresowego BHP?

Szkolenia okresowe BHP są zdecydowanie bardziej rozbudowane względem szkoleń wstępnych. Mają na celu aktualizację wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe odbywają:

 1. Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami (m. in. Kierownicy, mistrzowie i brygadziści).
 2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.
 3. Pracownicy inżynieryjno-techniczni (projektanci, konstruktorzy maszyn, technolodzy i organizatorzy produkcji).
 4. Pracownicy służby BHP i inne osoby wykonujące obowiązki tej służby.
 5. Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych.
 6. Każdy pracownik niewymieniony w pkt 1-5, którego charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe oraz niebezpieczne.

Cennik szkoleń okresowych ONLINE dla pracowników poszczególnych zawodów w EHS Consulting:

 • Pracownik IT – 49zł – 79zł/os.
 • Pracownik farmacji – 69zł – 89zł/os.
 • Lekarz stomatolog – 69zł – 89zł/os.
 • Lekarz weterynarii – 69zł – 89zł/os.
 • Lekarz i personel medyczny – 69zł – 89zł/os.
 • Fryzjerzy – 49zł – 79zł/os.
 • Sprzedawca, kasjer i przedstawiciel handlowy – 49zł – 79zł/os.
 • Kosmetyczka i zakłady kosmetyczne – 49zł – 79zł/os.
 • Instruktor i trener fitness – 49zł – 79zł/os.
 • Pracownik służby BHP – 110zł – 150zł/os.
 • Pracodawca, osoba kierująca – 79zł – 99zł/os.
 • Pracownik inżynieryjno-techniczny – 69zł – 89zł/os.
 • Pracownik administracyjno-biurowy – 69zł – 89zł/os.

Szkolenia prowadzone stacjonarnie w Warszawie – ceny rozpoczynają się od 120 zł/os.*

*uzależnione od ilości uczestników szkolenia

Zachęcamy do obserwacji strony : https://ehsconsulting.pl/, czekają tam na Was ciekawe promocje.

Czas trwania szkolenia okresowego BHP wynosi:

 • dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami oraz pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji – minimum 16 godzin lekcyjnych;
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, a także pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – minimum 8 godzin lekcyjnych;
 • dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby – minimum 32 godziny (w tym 4 ćwiczenia).

Pamiętajmy!

Szkolenia wstępne i okresowe BHP są zwolnione z podatku VAT

Masz pytania w sprawie szkoleń BHP? Skontaktuj się z nami: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Przeprowadzamy szkolenia BHP wstępne i szkolenia okresowe BHP, audyty BHP i audyty PPOŻ., zapewniamy kompleksową obsługę BHP.

Podobne wpisy