BHP w firmie – czy wiesz od czego zacząć?

Czy o BHP można opowiadać w formie podcastu?

BHP w firmie jako temat podcastu

Dlaczego nie ?!

Agnieszka Kuźmicka – właścicielka firmy EHS Consulting jest gościem najnowszego odcinka podcastu SOLAR CAMP.

Całe nagranie możesz odsłuchać z użyciem takich platform jak: Spotify czy YouTube.

Informacje znajdziesz na: https://solarbp.pl/podcasty/

Dla osób, które preferują formę pisaną, przygotowaliśmy krótkie podsumowanie rozmowy.

Agnieszka:

Wiele osób słysząc „BHP” od razu ma przed oczami specjalistę BHP, który przysłowiowo „grozi palcem” i mówi czego nie należy robić, jakie są nasze obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pracy itd. A tak naprawdę tak nie jest! Mam nadzieję, że podczas tego nagrania uda mi się „odczarować” mylne postrzeganie na BHP.

Nazywam się Agnieszka Kuźmicka i na co dzień zajmuję się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Jestem Specjalistą ds. BHP oraz Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej. W ramach prowadzonej działalności, doradzam i szkolę w zakresie BHP i ppoż. Świadczę usługi dla firm z różnych branż:  budownictwo, przemysł, usługi oraz  energetyczny.

Swoją działalność zaczęłam w dość nietypowym czasie – w okresie rozpoczęcia stanu epidemii. Natomiast staram się znaleźć dobrą stronę tej sytuacji. Przez ograniczoną możliwość prowadzenia szkoleń stacjonarnych, przeszłam z tzw. OFFLINU do ONLINE. Zaczęłam korzystać z wielu narzędzi do pracy zdalnej.

Jakie szkolenia BHP w przypadku założenia działalności?

SOLAR CAMP:

Większość ze słuchaczy podcastu działa w branży fotowoltaicznej albo chce rozpocząć pracę z technologią. Nowo powstałe firmy instalatorskie powinny posiadać jakieś szkolenia BHP ? A jak tak, to jakie w  ogóle mamy szkolenia BHP 🙂

Wymóg prowadzenia szkoleń BHP dla pracowników wynika przede wszystkim z kodeksu pracy. Zgodnie z par. 1 art.  237 3 Kodeksu pracy, pracodawca nie powinien dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.  Szczegółowe przepisy w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń BHP znajdują się w rozporządzeniu MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bez względu na branżę w której pracujemy, w przypadku nowozatrudnionego pracownika, pracodawca powinien zapewnić szkolenie wstępne BHP. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje: szkolenie wstępne ogólne – „instruktaż ogólny”; szkolenie wstępne na stanowisku pracy – „instruktaż stanowiskowy”. W przypadku pracowników już wykonujących prace w firmie, następnym obowiązkowym szkoleniem jest szkolenie okresowe BHP. Forma i terminy prowadzenia szkoleń okresowych zostały podane również w przytoczonym przeze mnie wcześniej rozporządzeniu. Natomiast mówiąc po krótce, należy pamiętać, że szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

W przypadku firm instalatorskich, gdzie zapewne są wykonywane prace na wysokości, takie szkolenie okresowe BHP dla pracowników należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz w roku. Wynika to z faktu, że prace na wysokości (czyli powyżej 1 m) są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych. O tym mówi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

  1. Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.
  2. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
  • osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi;
  • wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. 

Jakie standardy BHP należy spełnić?

SOLAR CAMP:

Opowiedz nam jak wyobrażasz sobie wzorcową pod względem BHP firmę,  powiedzmy że firmę  instalatorską. Jakie standardy powinna spełniać, żeby  mogła stanowić przykład do naśladowania?

Agnieszka:

Z wzorcami pod względem BHP jest podobnie jak z naszymi charakterami – ideały nie występują 😊 Zawsze, nawet w najlepiej zorganizowanej firmie, zdarzają się nieprawidłowości. Natomiast najważniejsze jest to, aby zdawać sobie z nich sprawę i dążyć do poprawy. W przypadku, gdy otrzymuję pytania odnośnie doskonalenia procesów pod kątem bezpieczeństwa pracy, podaję jako przykład doskonałego narzędzia jakim jest cykl Deminga. Koncepcja ta mówi o ciągłym doskonaleniu, przebiegającym w czterech następujących po sobie etapach: planowanie – wykonanie – sprawdzenie – poprawienie (ang. Plan – Do – Check – Act). Zatem w pierwszej kolejności powinniśmy określić prace jakie są wykonywane w firmie (czy np. są to prace podwyższonego ryzyka), oszacować ryzyko zawodowe na danym stanowisku pracy, zaplanować realizację prowadzonych prac (na podstawie obowiązujących przepisów), a potem przystąpić do ich realizacji. Następnie dokonujemy sprawdzenia, czy to co wcześniej zaplanowaliśmy jest realizowane w praktyce. A na samym końcu – poprawiamy, modyfikujemy i tak właściwie bez końca… Kierując się zasadą nigdy nie jest tak, że nie może być jeszcze lepiej!

Jakie koszty ponosi pracodawca?

SOLAR CAMP:

Ile to wszystko kosztuje ? Jakie koszty ponosi pracodawca jednorazowo i jakie będą mu towarzyszyć cyklicznie ?

Agnieszka:

Jeżeli chodzi o działania w zakresie bezpieczeństwa pracy, bardzo często są ciężkie do oszacowania. Natomiast warto uwzględnić koszt szkoleń wstępnych i okresowych BHP, opracowania dokumentacji BHP (która bardzo często jest niezbędna, aby realizować prace np. na dużych obiektach przemysłowych), wydatki związane z zakupem odpowiednich środków ochrony indywidualnej (np. szelki bezpieczeństwa z linką asekuracyjną, hełm ochronny itd.) i zbiorowej np. balustrady ochronne. Wymienione kwestie są uzależnione przede wszystkim od ilości zatrudnionych pracowników, specyfiki prowadzonych prac, miejsc gdzie prace są prowadzone, dodatkowych wymogów, które są stawiane np. przez naszych kontrahentów.

SOLAR CAMP:

 Czy są inne rozwinięcia skrótu BHP ? 

Agnieszka:

Zapewne możemy usłyszeć różne określenia na branżę BHP.

Na jednym z memów widziałam następujące rozwinięcie skrótu BHP: błędy hartują pracowników.

Myślę, że po części jest trochę prawdy w tym stwierdzeniu. Od dziecka wiemy, że to właśnie przy popełnianiu błędów uczymy się najwięcej. Niemniej jednak w przypadku ochrony zdrowia i życia pracowników – wielokrotnie nie możemy pozwolić sobie na popełnianie błędów. Zbagatelizowanie zagrożeń może dużo nas kosztować np. utratą zdrowia czy nawet życia na skutek wypadku przy pracy.

 Jaka instytucja definiuje zasady BHP i kogo powinien się bać pracodawca w momencie nie spełniania wymagań w tym temacie ?

Agnieszka:

Istnieje wiele organów zewnętrznych, które mogą skontrolować naszą firmę. Do nich zaliczyć można m.in. Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Urząd Dozoru Technicznego, Państwową Straż Pożarną. Najczęściej jednak, kiedy mówimy o kontrolach w zakresie bezpieczeństwa pracy, mamy pierwszą myśl o Państwowej Inspekcji Pracy. PIP sprawuje nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w Ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 2019 poz. 1251).

Jeżeli chodzi o ewentualne nałożenie kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP – to one również wynikają z kodeksu pracy. W myśl art. 283 § 1 i § 2 Kodeksu pracy, jeśli osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

BHP w firmie – czy wiesz od czego zacząć? Podpowiemy 🙂

Doradzamy w zakresie BHP, przeprowadzamy szkolenia BHP i PPOŻ., opracowujemy niezbędną dokumentację BHP i PPOŻ.

BHP-w-firmie-czy-wiesz-od-czego-zaczac

Skontaktuj się z nami: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Podobne wpisy