Rozmieszczenie instrukcji BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Instrukcje bhp mają za zadanie minimalizować niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania danego zawodu. Dotyczą zarówno miejsc, gdzie występuje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia, jak  również używanych maszyn i urządzeń. Dlatego pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z jej treścią. Co to instrukcja BHP? W myśl art. […]

Dokumentacja szkolenia okresowego BHP

Po każdym szkoleniu okresowym przeprowadzony zostaje egzamin. Jeżeli egzamin zostanie ukończony z wynikiem pozytywnym to oznacza zaliczenie szkolenia okresowego. Każdy pracownik, który ukończył szkolenie z wynikiem pozytywnym dostaje zaświadczenie, które wystawia organizator szkolenia. Zaświadczenie to jest elementem dokumentacji szkolenia okresowego bhp. Zaświadczenie Zaświadczenie powinno być zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy […]

Przepisy BHP chroniące pracownika młodocianego

Podstawowym obowiązkiem podmiotu zatrudniającego pracowników młodocianych jest ich ochrona. Wiąże się to z licznymi wymaganiami nałożonymi na pracodawcę związane z zatrudnieniem właśnie takich osób, podczas gdy mają one szereg praw. Ochrona pracowników młodocianych wiąże się m.in. z: określonym wymiarem czasu pracy, obowiązkiem przydzielania jedynie prac lekkich młodocianemu, wypłacania wynagrodzenia i zapewnienia mu kształcenia teoretycznego. Kim […]

Brak naturalnego oświetlenia stanowiska pracy

Niebawem czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy. Potocznie – dni staną się coraz krótsze. Naukowcy już wiele lat temu ustalili, że „krótsze dobry” oraz związane z tym, mniejsze oddziaływanie światła naturalnego na człowieka, niekorzystnie wpływa nie tylko na samopoczucie, ale również na zdrowie. Stąd nasuwa się pytanie – jak praca w pomieszczeniach bez […]

Protokół powypadkowy – kto? co? jak?

Podczas wykonywania obowiązków służbowych – niestety, jednak czasem mamy do czynienia ze zdarzeniami wypadkowymi. Cel jest jeden – bezpieczna praca! Większa efektywność pracownika, szerzenie kultury bezpieczeństwa w zakładzie i wprowadzenie standardu w firmie związanego z bezpieczeństwem – to wszystko sprowadza się do jednego stwierdzenia: bezpieczna praca się opłaca! Zdarzają się pewne niedopatrzenia, zaniedbania, zezwolenia na […]

Gdzie powinny znajdować się instrukcje BHP?

Obowiązujące akty prawne, nakładają na pracodawcę obowiązek udostępnienia pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa. Czy określone jest, gdzie powinny znajdować się instrukcje BHP?  W jaki sposób powinien działać pracodawca? Co to jest instrukcja BHP? Zanim przejdziemy do nurtującego tematu – gdzie umieścić instrukcje BHP, wyjaśnijmy, czym w ogóle one są. Instrukcje BHP to dokumenty […]

Praca na zewnątrz zimą a BHP

Chociaż zimy w Polsce z roku na rok są co raz łagodniejsze, to pracodawca musi liczyć się z tym, że zatrudnione przez niego osoby, będą wykonywały pracę na mrozie. W jaki sposób niskie temperatury na zewnątrz, wpływają na BHP? Jakie działania powinien podjąć pracodawca, by nie tylko spełnić obowiązujące przepisy, ale również w należyty sposób […]

Profilaktyczne posiłki i napoje

Profilaktyczne posiłki i napoje są wydawane nieodpłatnie przez pracodawcę pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych. Wysiłek fizyczny związany z wykonywaną pracą na danym stanowisku wpływa znacząco na wydajność pracownika i może prowadzić do szybkiego zmęczenia pracownika, a co za tym idzie niekiedy potrzeby wprowadzenia pracownikowi profilaktycznych posiłków i napojów. Pojawia się często jednak trudność z […]

Zmiany w podejściu do bezpieczeństwa pracy

Może jedno i drugie? Nasze grono klientów stale się powiększa. Realizujemy się zawodowo w kilku branżach, od spożywczej po budowlane. Jakie wnioski się nasuwają po sporej ilości wizyt? Bezpieczeństwo powinno być przede wszystkim. Gonimy za tabelkami, za deadline’ami, za zyskami – nie licząc się z konsekwencjami pewnych zaniedbań. Mowa oczywiście o naszych obowiązkach jako pracownika […]

Najwyższe dopuszczalne natężenie

Pracownik, pracodawca, firma zewnętrzna, organ kontroli – tak naprawę każdy z osób przebywających na terenie zakładu pracy jest narażony na działanie czynników fizycznych. O co dokładnie chodzi z tym najwyższym natężeniem? Jakie czynniki są brane pod uwagę przy określeniu NDN? Czy mówimy o natężeniu długotrwałym, uciążliwym dla zdrowia? Jakie są konsekwencje za naruszenie przepisów określonych […]