Szkolenie BHP na stanowiskach robotniczych

szkolenie-bhp-na-stanowiskach-robotniczych

Szkolenie wstępne ogólne, oraz szkolenie stanowiskowe jest podstawą do możliwości rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnionego pracownika. Każdy pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika o obowiązku odbycia szkolenia bhp, oraz zapewnienie odpowiednich szkoleń. Stanowiska robotnicze nie stanowią wyjątku. W tym artykule postaram się wyjaśnić jak wygląda szkolenie bhp na stanowiskach robotniczych, w jakich odstępach czasu taki pracownik powinien odbyć szkolenie stanowiskowe aby zostało to przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

Szkolenie wstępne dla pracownika na stanowisku robotniczym

 

Szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń na ten temat określone zostały w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie prowadzone szkolenia bhp możemy podzielić na szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. Szkolenia wstępne dzielimy na szkolenie ogólne i szkolenie stanowiskowe. Szkolenie ogólne może przeprowadzić pracownik służb bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby, albo pracodawca, którym sam wykonuje takie zadania posiadając tym samym odpowiednią wiedzę. Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić osoba wyznaczona przez pracodawcę kierująca pracownikami, lub pracodawca, który sam wykonuje taką funkcję jednocześnie posiadając odpowiednią wiedzę. Istotą szkoleń bhp jest zwiększenie świadomości pracowników o zagrożeniach wynikających z wykonywanej pracy. Jak należy wykonywać swoje obowiązki w najbezpieczniejszy sposób aby uniknąć utraty zdrowia bądź życia. Podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej, kurs pierwszej pomocy oraz postępowanie w przypadku ewakuacji. Przebieg instruktażu stanowiskowego powinien być przeprowadzony w sposób odpowiedni dla danego stanowiska.

  szkolenie-bhp-na-stanowiskach-robotniczych

Szkolenie okresowe dla stanowisk robotniczych

 

Patrząc na dzisiejsze przepisy, pracownicy na stanowiskach roboczych zobowiązani są do odbycia pierwszego szkolenia stanowiskowego w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy o pracę. Natomiast każde kolejne przewidywane jest na okres nie rzadziej niż 3 lata. Wyjątkiem stanowią stanowiska szczególnie niebezpiecznie, gdzie okres pomiędzy każdym następnym szkoleniem nie może przekroczyć 1 roku. Należy pamiętać, że szkolenia bhp są obowiązkiem, ze strony prawa, które pracodawca musi przestrzegać. Niekiedy pracodawcy traktują szkolenia jako narzucony z góry przymus, który musi się odbyć. Jest to błędne myślenie, ponieważ służą one zapewnieniu bezpieczeństwa podczas wykonywanych prac, dbając o życie i zdrowie pracownika. Szkolenie stanowiskowe polega na nauczeniu pracownika bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku, oraz poprawnym, co minimalizuje możliwość uszkodzenia maszyn. 

Sprawdź także:  Służba BHP – kiedy jest wymagana i jakie ma obowiązki

szkolenie-bhp-na-stanowiskach-robotniczych

Kto jest zobowiązany do odbycia szkolenia BHP?

Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy w zakładzie, wymaga się aby każda osoba zatrudniona odbyła szkolenie bhp, są to stanowiska między innymi:

  • pracodawcy, brygadziści, mistrzowie oraz inne osoby desygnowane do sprawowania nadzoru nad pracownikami,                                                                                                                        
  • personel biurowo-administracyjny,                                                                                                     
  • osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych,                                                              
  • pracownicy techniczno-inżynieryjni,                                                                                       
  • konstruktorzy maszyn oraz urządzeń technologicznych,                                                                 
  • służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące ich zadania.

Chciałbyś/ chciałabyś przeprowadzić szkolenie okresowe BHP dla stanowisk robotniczych? Skontaktuj się z nami! https://ehsconsulting.pl/kontakt/

  podstawowe-zasady-BHP-w-biurze