BHP – pomaga czy przeszkadza?

BHP - pomaga czy przeszkadza?

Na wstępie należy zaznaczyć, że wraz ze wzrostem techniki firmy z każdym rokiem poszukują coraz bardziej wykwalifikowanych pracowników. Automatyzacja przemysłu  niesie ze sobą wiele zalet, oszczędności, ale również nowe zagrożenia wynikające z nowych technologii i tu mogą się popisać ciągle doszkalający się pracownicy służby BHP. 

Kilka słów wstępu o bezpieczeństwie w firmach i znaczeniu służby BHP

W obecnych, trudnych czasach, część firm będzie chciała zaoszczędzić na redukcji etatów, między innymi pracowników służby BHP.

Badania, doświadczenia wykazały, że redukcja etatów pracowników BHP powoduje zwiększenie kosztów firmy, zmniejszenie wydajności i rentowności.

Odpowiednia polityka dotycząca regulacji bezpieczeństwa na firmie może zarówno zwiększyć wydajność i rentowność firmy jak i przede wszystkim uchronić pracowników przed narażeniem swojego zdrowia lub życia. 

Jak pokazują dane, kraje w których panuje niski standard BHP zużywają zarówno zasoby finansowe na leczeniu poszkodowanych, jak i zasoby ludzkie redukując pracowników firmy zdolnych do pracy przez urazy i choroby zawodowe.  

Solidna strategia bhp to podstawa prawidłowo funkcjonującej firmy, przynosząca wiele korzyści zarówno materialnych jak i zdrowotnych takich jak między innymi: 

 • efektywniejsza praca linii produkcyjnych 
 • aktywność zawodowa osób starszych 
 • ograniczenie wydatków i obciążenia opieki zdrowotnej 
 • zwiększenie wydajności firmy wywołane zmniejszeniem podatności na choroby i urazy

Koszty chorób i urazów związanych z czynnikami zawodowymi

Oczywistym jest, że każdy uraz czy choroba wywołuje koszty zarówno pracownika jak i pracodawcy. 

Nie wszystkie koszty widać na pierwszy rzut oka, co utrudnia ich oszacowanie. 

Koszty związane z wypadkami i chorobami zawodowymi można podzielić na 3 podstawowe grupy:

 • bezpośrednie koszty opieki zdrowotnej i rehabilitacji 
 • koszty spowodowane zmniejszeniem produktywności w wyniku urazów pracowników 
 • koszty związane z wpływem na jakość życia i zdrowia pracowników 

Jakie korzyści mogą przynieść przedsiębiorstwom dobra strategia bhp?

Statystyki pokazują, że inwestycja w bhp praktycznie zawsze się opłaca. Firmy które przestrzegają wysokich standardów bezpieczeństwa osiągają lepszą wydajność, efektywność i rentowność, mają stabilniejsza pozycje na rynku i są bardziej poważani wśród klientów. 

Ale co tak konkretnie daje dobra strategia bhp? 

 • zwiększa wydajności 
 • zmniejsza zwolnienia chorobowe przez pracowników
 • polepsza samopoczucie pracowników
 • zmniejsza koszty spowodowane wypłacaniem odszkodowań 
 • zwiększa liczbę klientów wymagających konkretnych standardów

Oprócz korzyści płynących prosto z firmy w każdym europejskim kraju wprowadzono dopłaty i pomoce firmom zapewniającym wysoki standard BHP taki jak między innymi: 

 • ulgi podatkowe
 • dotacje od państwa
 • obniżenie przez ubezpieczalnie składek ubezpieczeniowych

Pamiętaj, że jako jako pracodawca zatrudniający od 100 pracowników, masz obowiązek powołania służby BHP – komórki, która będzie zaangażowana w kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przy mniejszym stanie zatrudnienia (maksymalnie do 50 pracowników), jako pracodawca możesz wykonywać zadania służby bhp, ale wiąże się to również z odbyciem niezbędnego szkolenia do wykonywania zadań służby bhp.

Do zakresu zadań służby BHP (na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy) zaliczyć można m.in.:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • sporządzanie i przedstawianie, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach pracy,
 • przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.

Czy warto dbać o poprawę bezpieczeństwa pracy?
Jakie jest Twoje zdanie?

Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa w zakresie bezpieczeństwa pracy?

Zapewniamy kompleksową obsługę BHP, opracowujemy dokumentację BHP i PPOŻ. oraz przeprowadzamy szkolenia BHP i PPOŻ.

Podobne wpisy