8 warunków ergonomicznego krzesła biurowego

8 warunków ergonomicznego krzesła biurowego

Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania stanowiska pracy z monitorem ekranowym w taki sposób, aby spełniało minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, między innymi zastosowania się do określonych przepisami wymogów w zakresie budowy i parametrów krzeseł biurowych. W związku z tym wcześniej  wymienione parametry krzeseł biurowych dla stanowisk pracy zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Co powinno posiadać ergonomiczne krzesło?

Zgodnie z przepisami BHP przy pracy przy komputerze, krzesło biurowe powinno posiadać:

 • stabilność, dzięki co najmniej pięciopodporowej podstawie wyposażonej w kółka jezdne;
 • oparcie i siedzisko o wymiarach zapewniających wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów;
 • regulację wysokości siedziska w zakresie 400 – 500 mm, licząc od podłogi;
 • regulację wysokości oparcia;
 • regulację pochylenia oparcia w zakresie 5⁰ do przodu i 30⁰ do tyłu;
 • wyprofilowane oparcie oraz siedzisko zgodnie z naturalnym wygięciem kręgosłupa i odcinkiem udowym kończyn dolnych;
 • możliwość obrotu wokół osi pionowej w zakresie 360⁰;
 • podłokietniki, umieszczone na wysokości od 190 do 250 mm od płyty siedziska.

Dodatkowo „Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej.”

Jeżeli krzesło biurowe nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu lub jest uszkodzone to podlega wymianie i nie może być dopuszczone do użytkowania u pracodawcy. Związane jest to zarówno z przepisami bezpieczeństwa, jak i odpowiednim zarządzaniem stresem w miejscu pracy.

Sprawdź jak odpowiedni nastrój może wpływać na pracę – Wellbeing a bezpieczeństwo pracy.

Kolejną ważną informacją zawartą w rozporządzeniu jest konieczność płaskiego, spoczynkowego ustawienia stóp na podłodze w trakcie wykonywania pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy. W przypadku kiedy nie jest to możliwe stosuje się podnóżki, jednakże pracodawca powinien wyposażyć w nie pracowników gdy zostanie o to poproszony – nawet jeśli warunek spoczynkowego ustawienia stóp jest spełniony. Jest to prawo przysługujące pracownikowi wynikające z rozporządzenia. Dlatego przed rozpoczęciem użytkowania biura należy sporządzić audyt BHP dizęki któremu dowiemy się, czy krzesła spełniają wszystkie wymagania oraz przeprowadzić szkolenia BHP w celu uświadomienia pracowników o obowiązujących przepisach.

Sprawdź także:  Jak zostać BHP-owcem?

Jakie wymagania powinien spełniać podnóżek?

Poniżej znajdują się wymagania podnóżka:

 • kąt pochylenia podnóżka nie powinien przekraczać 15⁰ (może też być zupełnie płaski),
 • wysokość powinna być dostosowana do cech antropometrycznych pracownika,
 • powierzchnia nie może być śliska,
 • podnóżek nie może się przesuwać w trakcie użytkowania.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami