,

Zmiany w zaświadczeniach kwalifikacyjnych UDT, o których musisz pamiętać w 2023 roku

Pracodawco! Dopilnuj, aby Twój pracownik, nie operował wózkiem jezdniowym z przeterminowanymi uprawnieniami.
W sierpniu 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Podstawową zmianą w rozporządzeniu było zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe.

Zmiany w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych

Kolejną zmianę wprowadziło Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r., w sprawie terminowości uprawnień oraz kategorii uprawnień na wózki jezdniowe.

Z dotychczasowych trzech kategorii, pozostały dwie:

 1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawniej II WJO oraz III WJO) – ważność uprawnień: 10 lat
 2. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem  podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawniej I WJO) – ważność uprawnień: 5 lat.

O czym należy pamiętać: Wszystkie zaświadczania kwalifikacyjne wydane przez UDT przed 01 czerwca 2019 roku tracą ważność 1 stycznia 2024.

 

Przedłużenie okresu ważności uprawnień

Przedłużenie okresu ważności uprawnień następuje w drodze wniosku, który należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia.

W przypadku osób posiadających zaświadczenia dotychczas bezterminowe, wydane przed 1 czerwca 2019 r. wniosek taki musi zostać złożony
w terminie 3 miesięcy przed dniem 1 stycznia 2024 r. (czyli maksymalnie we wrześniu 2023 r.).

Wtedy ważność dotychczas wydanego zaświadczenia zostanie przedłużona na kolejne 5 lub 10 lat – w zależności od rodzaju kwalifikacji i rodzaju urządzenia.

W jakiej formie należy złożyć wniosek

Ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego można przedłużyć elektronicznie na stronie eudt.gov.pl lub tradycyjnie, przesyłając podpisany wniosek na adres odpowiedniego Oddziału UDT.

Sprawdź także:  BHP a praca zdalna – o czym należy pamiętać?

Dodatkowe informacje na temat wniosku

 1. Przedłużenie zaświadczeń kwalifikacyjnych jest bezpłatne.
 2. Wniosek może złożyć tylko osoba, na którą wydane jest zaświadczenie.
 3. Wniosek można złożyć tylko do jednostki dozoru technicznego (UDT, TDT, WDT), która wydała zaświadczenie. Urząd Dozoru Technicznego proceduje wyłącznie wnioski dotyczące zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych przez UDT.
 4. Certyfikaty ukończenia kursu w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (wydany przez ośrodek szkolenia) jak również wydane na ich podstawie wewnątrzzakładowe zezwolenia imienne (wydane przez pracodawcę), o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603) nie są zaświadczeniami kwalifikacyjnymi w myśl zapisów rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. 2019, poz. 1008). W związku z czym nie podlegają powyższemu procesowi przedłużenia.
 5. Składając wniosek wnioskodawca oświadcza, że przez co najmniej 3 lata
  w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia
  (np. dla zaświadczeń ważnych do dnia 01.01.2024 r. okres dotyczy lat 2019 – 2023) osoba zainteresowana wykonywała czynności w zakresie określonym
  w zaświadczeniu kwalifikacyjnym
  .

Źródło: https://www.udt.gov.pl/

Masz pytania? Potrzebujesz konsultacji w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *