Umowa o pracę

Umowa o pracę musi zostać zawarta na piśmie i dostarczona pracownikowi najpóźniej przed rozpoczęciem pracy, zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem; pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy; pod kierownictwem; w określonym miejscu i czasie; pracodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę – Długość wypowiedzenia umów jest uzależniona od stażu pracy u jednego pracodawcy. Okresy wypowiedzenia wyglądają następująco:

Umowa o pracę na okres próbny:

  • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące,

Umowa na czas określony oraz nieokreślony:

  • 2 tygodnie przy przepracowaniu okresu krótszego niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc przy przepracowaniu okresu co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące przy przeprowadzeniu co najmniej 3 lat.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!