Czynniki niebezpieczne (urazowe)

Czynniki niebezpieczne (urazowe) – działając na człowieka mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy). Można tutaj rozróżnić kilka podstawowych grup tych czynników:

  • zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi,
  • zagrożenia elementami ostrymi i wystającymi,
  • zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi,
  • zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,
  • zagrożenie poparzeniem,
  • zagrożenie pożarem lub wybuchem.

Wymienione wyżej zagrożenia zależą od czynników fizycznych działających przeważnie na pracownika w sposób nagły.

Podobne wpisy