Istota bezpieczeństwa pracy

Podmiotem ochrony w systemie pracy jest człowiek i jego zdrowie. Dlatego na pojęcie ochrony pracy składają się gwarancje prawne, służące zabezpieczeniu zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy.

Podobne wpisy