Komisja BHP

Komisja BHP – pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję  BHP jako swój organ doradczy. W skład komisji bhp wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy (w tym pracownicy służby bhp oraz lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę nad pracownikami) i przedstawiciele pracowników (w tym społeczny inspektor pracy). Przewodniczącym komisji bhp jest pracodawca (lub osoba upoważniona), a wiceprzewodniczącym – społeczny inspektor pracy (lub przedstawiciel pracowników). Obowiązkami i zadaniami komisji bhp są:

  • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy;
  • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy
  • dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bhp;
  • współdziałanie z pracodawcą w zakresie realizacji jego obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 237 § 1 kp).

Podobne wpisy