Antropometria

Antropometria – nauka zajmująca się pomiarami ciała człowieka – długościami, obwodami, pomiarami masy ciała i rozmaitymi zależnościami między składowymi budowy. Należy wyróżnić antropometrię statyczną (wymiary części ciała) i funkcjonalną, zajmującą się pomiarami zakresów ruchu itp.

Podobne wpisy