Hierarchia aktów prawnych

Najwyższym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja. Wszystkie niższe akty prawne muszą być z nią zgodne (obowiązuje zasada hierarchiczności). W sprzeczności aktów orzeka w tej kwestii Trybunał Konstytucyjny RP, którego orzeczenie jest ostateczne i nie podlega kontroli władz ustawodawczych. Kolejnym aktem prawnym w hierarchii jest ustawa. W przypadku prawa pracy to Kodeks pracy jest podstawowym aktem prawnym, regulującym prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Kodeks pracy określa sposób nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania, wypłacania i dochodzenia świadczeń.

Podobne wpisy