Teren zakładu pracy

Teren zakładu pracy – rozumie się przez to przestrzeń wraz z obiektami budowlanymi, będącą w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracy.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!