Prace pożarowo- niebezpieczne (prace niebezpieczne pod względem pożarowym)

Są to wszelkiego rodzaju prace mogące powodować bezpośrednie

niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu, czyli prace prowadzone z otwartym ogniem, podczas których występuje iskrzenie lub intensywne nagrzewanie oraz wszelkie prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów i pyłów, przy których mogą powstawać mieszaniny wybuchowe.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!