Osoba narażona

Osoba narażona – osoba znajdująca się częściowo lub całkowicie w strefie niebezpiecznej;

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem – użytkowanie maszyny zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!