Certyfikat zgodności

Certyfikat zgodności  – dokument, który może być wystawiony tylko przez jednostkę notyfikowaną w działaniach związanych z oceną zgodności.Certyfikat zgodności wydaje jednostka notyfikowana realizując procedurę oceny zgodności zgodnie z modułem F (F1) lub G.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!