Ergonomia

Ergonomia – część nauki o pracy, zajmująca się dostosowaniem urządzeń używanych w pracy i stanowisk pracy do możliwości człowieka w procesie pracy.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!