fbpx
Biuro w Warszawe - pracujemy na terenie całego kraju

SZKOLENIA BHP ONLINE

BHP w Warszawie

doradzam, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim pracownikom

Ochrona PPOŻ. w Warszawie

doradzam, aby zapewnić ochronę przeciwpożarową Twojego obiektu.

Dokumentacja

doradzam jak powinien wyglądać obieg dokumentów w Twojej firmie

Czy szkolenia BHP muszą zawsze odbywać się w tradycyjny sposób? 

Oczywiście, że NIE. Kurs BHP online/szkolenie BHP nie jest niczym bezprawnym, o czym dowiesz się niżej.

Skontaktuj się z nami!


Szkolenie okresowe BHP online – podstawa prawna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

BHP online dla pracowników i pracodawców – przygotowane w formie samokształcenia kierowanego

Uczestnicy szkolenia BHP przez Internet organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia BHP (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

Samokształcenie kierowane może zostać realizowane właśnie przez Internet – szkolenie online BHP w ostatnim czasie są coraz popularniejsze (głównie ze względu obecną sytuację).

Nasze szkolenia okresowe BHP online dla każdego

Szkolenia okresowe BHP online w EHS Consulting to bogata oferta kierowana do szerokiego grona odbiorców. Nasze kursy BHP przez Internet organizowane są dla:

Dokładny plan szczegółowy szkolenia BHP znajdziesz w naszym cenniku BHP

Zapytaj o dedykowaną ofertę dla Twojej firmy! W przypadku większej liczby uczestników szkolenia BHP e-learning przygotujemy specjalną propozycję.

Szkolenie wstępne BHP online dla pracodawców

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek odbycia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Podstawowe informacje bhp dla pracodawców dotyczą m.in.:

Dostęp do wiedzy również w formie e-learningu!

Nieważne, w jakim miejscu się znajdujesz – Warszawa, Poznań, Wrocław… w dowolnym czasie i miejscu możesz przystąpić do szkolenia na platformie. Szkolenie wstępne BHP przez Internet to przede wszystkim wygoda.

Szkolenia wstępne BHP online

Szkolenie wstępne BHP w zakresie instruktażu ogólnego odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie BHP online – zgodne z Ustawą

W związku z wystąpieniem stanu epidemii szkolenie wstępne BHP może zostać poprowadzone również online. Wynika to z Art. 12e Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

,,W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym; 

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; 

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2; 

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.”

Szkolenia wstępne BHP online są prowadzone poprzez platformę do prowadzenia spotkań i wydarzeń na żywo. Jedynym wymogiem jest dostęp do komputera i Internetu przez uczestnika szkolenia.

Po otrzymaniu informacji o szkoleniu wstępnym BHP, przesyłamy link do spotkania na wskazany adres e-mail.

W trakcie szkolenia prezentowane są zagadnienia zgodne z ramowym programem instruktażu ogólnego (ZAŁĄCZNIK Nr  1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Odpowiadam na pytania uczestników szkolenia BHP online.

W jaki sposób zamówić szkolenie BHP online?

1. Wypełnij i wyślij formularz lub e-mail z zamówieniem

Aby móc zapisać się na stacjonarne lub internetowe szkolenia BHP w EHS Consulting, należy najpierw przesłać swoje zgłoszenie. Podaj nazwę stanowiska pracy oraz liczbę uczestników, dane uczestników potrzebne do wystawienia certyfikatu (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia), dane do faktury. Po otrzymaniu danych prześlę fakturę pro forma.

2. Dokonaj płatności

Po dokonaniu płatności drogą mailową prześlę dostęp do platformy szkoleniowej (login i hasło dla każdego użytkownika)

2. Weź udział w szkoleniu

Otrzymujesz dostęp do stacjonarnego lub online szkolenia BHP. Szkolenie BHP online składa się z kilku tematów i krótkiego testu jednokrotnego wyboru. W kursie odnajdziesz materiały szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dotyczące pierwszej pomocy i ppoż. Zaliczenie szkolenia polega na zapoznaniu się z materiałem oraz rozwiązaniu testu. Podczas szkolenia okresowego BHP zapewniamy konsultacje z wykładowcą szkoleń BHP i profesjonalne doradztwo. Na podstawie raportu wyników nauczania wystawiam zaświadczenie ukończenia szkolenia. Zaświadczenia wraz z fakturą przesyłam do Państwa pocztą (istnieje również możliwość przesłania skanu zaświadczenia drogą mailową). Certyfikaty te mają taką samą moc prawną jak dokumenty poświadczające udział w szkoleniu tradycyjnym.

Online dla pracowników administracyjno-biurowych - przykładowy program szkolenia BHP online

Jak wygląda plan szkolenia BHP online w EHS Consulting?

BHP online i stacjonarnie: I Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP online okresowe: II Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

Szkolenie BHP online i stacjonarnie: III Problemy związane z organizacją stanowiska administracyjno-biurowego, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

Szkolenie okresowe BHP online i stacjonarnie: IV Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń

Po szkoleniu BHP online (lub stacjonarnego) egzamin jest przeprowadzany w formie testu.

Szkolenie BHP e-learning w formie kursu – masz pytania?

Wciąż nie wiesz, jak wyglądają szkolenia BHP e-learningowe w EHS Consulting? A może masz inne wątpliwości dotyczące kursów BHP przez Internet? Napisz lub zadzwoń do nas. Na pewno znajdziemy wspólny język i odpowiemy na każde pytanie – zapraszamy do kontaktu.

Opinie naszych klientów odnajdziesz na stronie głównej: https://ehsconsulting.pl/, a informacje kontaktowe są dostępne pod linkiem: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się z nami

Każdy klient zasługuje na indywidualne podejście oraz specjalnie dedykowaną ofertę