• Szkolenie BHP online

  czy-do-umowy-zlecenia-potrzebne-sa-badania-lekarskie

Czy szkolenia BHP muszą zawsze odbywać się w tradycyjny sposób?
Oczywiście, że NIE. Kurs BHP online/szkolenie BHP nie jest niczym bezprawnym, o czym dowiesz się niżej.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Szkolenie okresowe BHP online – podstawa prawna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami,
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby, pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • a także pracownicy na innych stanowiskach, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

BHP online dla pracowników i pracodawców – przygotowane w formie samokształcenia kierowanego

Uczestnicy szkolenia BHP przez Internet organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia BHP (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

Samokształcenie kierowane może zostać realizowane właśnie przez Internet – szkolenie online BHP w ostatnim czasie są coraz popularniejsze (głównie ze względu obecną sytuację).

Nasze szkolenia okresowe BHP online dla każdego

Szkolenia okresowe BHP online w EHS Consulting to bogata oferta kierowana do szerokiego grona odbiorców. Nasze kursy BHP przez Internet organizowane są dla:

 • pracodawców, osób kierujących,
 • stanowisk inżynieryjno-technicznych,
 • stanowisk administracyjno-biurowych.
 • pracowników służby BHP,
 • pracowników IT,
 • pracowników farmacji,
 • lekarzy stomatologów,
 • lekarzy weterynarii,
 • lekarzy i personelu medycznego,
 • fryzjerek i fryzjerów,
 • sprzedawców, kasjerów, przedstawicieli handlowych,
 • kosmetyczek i zakładów kosmetycznych,
 • instruktorów i trenerów fitness.

Dokładny plan szczegółowy szkolenia BHP znajdziesz w naszym cenniku BHP

Tutaj znajdziesz naszą stronę z kursami

Zapytaj o dedykowaną ofertę dla Twojej firmy! W przypadku większej liczby uczestników szkolenia BHP e-learning przygotujemy specjalną propozycję.

Szkolenie wstępne BHP online dla pracodawców

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek odbycia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Podstawowe informacje bhp dla pracodawców dotyczą m.in.:

 • regulacji prawnych z zakresu prawa pracy dotyczących bhp,
 • identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • problemów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Dostęp do wiedzy również w formie e-learningu!

Nieważne, w jakim miejscu się znajdujesz – Warszawa, Poznań, Wrocław… w dowolnym czasie i miejscu możesz przystąpić do szkolenia na platformie. Szkolenie wstępne BHP przez Internet to przede wszystkim wygoda.

Szkolenia wstępne BHP online

Szkolenie wstępne BHP w zakresie instruktażu ogólnego odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie BHP online – zgodne z Ustawą

W związku z wystąpieniem stanu epidemii szkolenie wstępne BHP może zostać poprowadzone również online. Wynika to z Art. 12e Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

,,W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym; 

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; 

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2; 

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.”

Szkolenia wstępne BHP online są prowadzone poprzez platformę do prowadzenia spotkań i wydarzeń na żywo. Jedynym wymogiem jest dostęp do komputera i Internetu przez uczestnika szkolenia.

Po otrzymaniu informacji o szkoleniu wstępnym BHP, przesyłamy link do spotkania na wskazany adres e-mail.

W trakcie szkolenia prezentowane są zagadnienia zgodne z ramowym programem instruktażu ogólnego (ZAŁĄCZNIK Nr  1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Odpowiadam na pytania uczestników szkolenia BHP online.

W jaki sposób zamówić szkolenie BHP online?

 1. Wypełnij i wyślij formularz lub e-mail z zamówieniem

Aby móc zapisać się na stacjonarne lub internetowe szkolenia BHP w EHS Consulting, należy najpierw przesłać swoje zgłoszenie. Podaj nazwę stanowiska pracy oraz liczbę uczestników, dane uczestników potrzebne do wystawienia certyfikatu (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia), dane do faktury. Po otrzymaniu danych prześlę fakturę pro forma.

 1. Dokonaj płatności

Po dokonaniu płatności drogą mailową prześlę dostęp do platformy szkoleniowej (login i hasło dla każdego użytkownika)

 1. Weź udział w szkoleniu

Otrzymujesz dostęp do stacjonarnego lub online szkolenia BHP. Szkolenie BHP online składa się z kilku tematów i krótkiego testu jednokrotnego wyboru. W kursie odnajdziesz materiały szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dotyczące pierwszej pomocy i ppoż. Zaliczenie szkolenia polega na zapoznaniu się z materiałem oraz rozwiązaniu testu. Podczas szkolenia okresowego BHP zapewniamy konsultacje z wykładowcą szkoleń BHP i profesjonalne doradztwo. Na podstawie raportu wyników nauczania wystawiam zaświadczenie ukończenia szkolenia. Zaświadczenia wraz z fakturą przesyłam do Państwa pocztą (istnieje również możliwość przesłania skanu zaświadczenia drogą mailową). Certyfikaty te mają taką samą moc prawną jak dokumenty poświadczające udział w szkoleniu tradycyjnym.

Online dla pracowników administracyjno-biurowych – przykładowy program szkolenia BHP online

Jak wygląda plan szkolenia BHP online w EHS Consulting?

Online dla pracowników administracyjno-biurowych – przykładowy program szkolenia BHP online

 • Źródła prawa pracy (zwrócenie uwagi na przepisy z zakresu bhp)
 • Umowa o pracę
 • Obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki pracownika
 • Odpowiedzialność pracownika
 • Odpowiedzialność pracodawcy
 • Ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia nad pracownikami
 • Wypadek przy pracy
 • Rodzaje wypadków przy pracy
 • Procedura powypadkowa
 • Wypadek w drodze do pracy
 • Choroby zawodowe
 • Procedura rozpoznawania chorób zawodowych

Szkolenie BHP online okresowe: II Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

 • Czynniki szkodliwe
 • Pomiary czynników
 • Normy dźwigania
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Jak często wykonywać ocenę ryzyka zawodowego?

Szkolenie BHP online i stacjonarnie: III Problemy związane z organizacją stanowiska administracyjno-biurowego, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

 • Organizacja stanowisk pracy
 • Obowiązki osoby kierującej
 • Stanowiska pracy przed komputerem
 • Narażenie wzroku

Szkolenie okresowe BHP online i stacjonarnie: IV Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń

 • Zasady zachowania się w sytuacji pożaru lub innego zagrożenia
 • Rodzaje sprzętu gaśniczego
 • Zasady alarmowania straży pożarnej
 • Klasy pożarów
 • Zasady i procedura udzielania pierwszej pomocy

Po szkoleniu BHP online (lub stacjonarnego) egzamin jest przeprowadzany w formie testu.

Szkolenie BHP e-learning w formie kursu – masz pytania?

Wciąż nie wiesz, jak wyglądają szkolenia BHP e-learningowe w EHS Consulting? A może masz inne wątpliwości dotyczące kursów BHP przez Internet? Napisz lub zadzwoń do nas. Na pewno znajdziemy wspólny język i odpowiemy na każde pytanie – zapraszamy do kontaktu.

Opinie naszych klientów odnajdziesz na stronie głównej: https://ehsconsulting.pl/, a informacje kontaktowe są dostępne pod linkiem: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!