fbpx
Biuro w Warszawe - pracuje na terenie całego kraju
+48 505 448 963
kontakt@ehsconsulting.eu

SZKOLENIA BHP ONLINE

BHP w Warszawie

doradzam, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim pracownikom

Ochrona PPOŻ. w Warszawie

doradzam, aby zapewnić ochronę przeciwpożarową Twojego obiektu.

Dokumentacja

doradzam jak powinien wyglądać obieg dokumentów w Twojej firmie

Czy szkolenia BHP muszą zawsze odbywać się w tradycyjny sposób? 

Oczywiście, że NIE. 

Szkolenia okresowe BHP online

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Szkolenie okresowe BHP mogą odbyć w formie samokształcenia kierowanego.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

Samokształcenie kierowane może zostać realizowane właśnie online. 

EHS Consulting oferuje szkolenia okresowe BHP online dla:

Dokładny plan szczegółowy szkolenia znajdziesz w naszym cenniku BHP

Zapytaj o dedykowaną ofertę dla Twojej firmy! W przypadku większej liczby uczestników szkolenia BHP e-learning przygotujemy specjalną propozycję.

Szkolenia wstępne BHP online

Szkolenie wstępne BHP w zakresie instruktażu ogólnego odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii szkolenie wstępne BHP może zostać poprowadzone również online. Wynika to z Art. 12e Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

,,W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym; 

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; 

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2; 

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.”

Szkolenia wstępne BHP online są prowadzone poprzez platformę do prowadzenia spotkań i wydarzeń na żywo. Jedynym wymogiem jest dostęp do komputera i Internetu przez uczestnika szkolenia.

Po otrzymaniu informacji o szkoleniu wstępnym BHP, przesyłamy link do spotkania na wskazany adres e-mail.

W trakcie szkolenia prezentowane są zagadnienia zgodne z ramowym programem instruktażu ogólnego (ZAŁĄCZNIK Nr  1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Odpowiadam na pytania uczestników szkolenia BHP online.

Szkolenia ONLINE w EHS Consulting wyróżnia:

W jaki sposób zamówić szkolenie BHP online?

1. Wypełnij i wyślij formularz lub e-mail z zamówieniem

Podaj nazwę stanowiska pracy oraz liczbę uczestników, dane uczestników potrzebne do wystawienia certyfikatu (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia), dane do faktury. Po otrzymaniu danych prześlę fakturę pro forma.

2. Dokonaj płatności

Po dokonaniu płatności drogą mailową prześlę dostęp do platformy szkoleniowej (login i hasło dla każdego użytkownika)

2. Weź udział w szkoleniu

Szkolenie BHP online składa się z kilku tematów i krótkiego testu jednokrotnego wyboru. Zaliczenie szkolenia polega na zapoznaniu się z materiałem oraz rozwiązaniu testu. Podczas szkolenia zapewniam konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo. Na podstawie raportu wyników nauczania wystawiam zaświadczenie ukończenia szkolenia. Zaświadczenia wraz z fakturą przesyłam do Państwa pocztą (istnieje również możliwość przesłania skanu zaświadczenia drogą mailową). Certyfikaty te mają taką samą moc prawną jak dokumenty poświadczające udział w szkoleniu tradycyjnym.

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się ze mną

Każdy klient zasługuje na indywidualne podejście oraz specjalnie dedykowaną ofertę

Zadzwoń do mnie

+48 505 448 963