• Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego metodą OWAS

Ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracowników to jedno z zadań przed jakim stoi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Poprzez dofinansowania projektów poprawy bezpieczeństwa ZUS podnosi świadomość prewencji wypadkowej w firmach. Przykładem takich działań jest prewencja wypadkowa w zakresie ograniczenia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Ocena obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego powinno zostać wykonane uznaną metodą oceny obciążenia. Jedną z uznanych metod oceny obciążenia jest metoda OWAS. Analiza obciążenia służy do oceny wielkości obciążenia statycznego na stanowiskach pracy. Umożliwia klasyfikację pozycji pleców, ramion i nóg oraz wartości obciążenia zewnętrznego. Jest powszechnie stosowanym systemem identyfikacji i oceny postawy całego ciała ludzkiego podczas pracy.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Metoda OWAS bierze pod uwagę obciążenie pochodzące od czterech czynników: – pozycja pleców, – ułożenie przedramion, – praca nóg, – wielkość obciążenia zewnętrznego, ale nie uwzględnia częstości zmiany pozycji oraz rytmu pracy.

Sposób postępowania

Wybór czynności (pozycję przy pracy) przeważającą w ciągu zmiany roboczej.

  1. Wg zasady pokazanej na rys.1. ustalenie kodu wybranej pozycji przy pracy, następnie z diagramu na rys. 2. Odczytano typ kategorii obciążenia (1, 2, 3 lub 4).
  2. Z tab. 1 odczytano opis dla wyznaczonej kategorii obciążenia.
  3. Z tab. 2 odczytano interpretację kategorii (obciążenie małe, średnie lub duże) w zależności od tego, jaką część zmiany roboczej utrzymywana jest dana kategoria (pozycja ciała) bez zmiany na inną.

Przykład: kod pozycji 2 | 3 | 2 | 1 

2 – plecy: zgięte do przodu 

3 – przedramiona: obydwa powyżej stawu łokciowego 

2 – nogi: pozycja stojąca nogami wyprostowanymi 

1 – obciążenie zewn.: masa poniżej 10 kg.

Masz pytania dotyczące oceny obciążenia?

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!