fbpx
Biuro w Warszawe - pracuje na terenie całego kraju
+48 505 448 963
kontakt@ehsconsulting.eu

Szkolenia okresowe BHP
(Warszawa i okolice)

BHP w Warszawie

doradzam, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim pracownikom

Ochrona PPOŻ. w Warszawie

doradzam, aby zapewnić ochronę przeciwpożarową Twojego obiektu.

Dokumentacja

doradzam jak powinien wyglądać obieg dokumentów w Twojej firmie

Szkolenia okresowe BHP – dla bezpiecznej pracy przez cały czas


Konieczność przeprowadzenia szkoleń BHP wynika z kodeksu pracy, a dokładnie z § 2 art. 2373: ,,pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie”.

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników i pracodawców


Jeżeli jesteś pracodawcą bądź pełnisz funkcje osoby kierującej na innym stanowisku – w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku masz obowiązek przejść szkolenie okresowe BHP.

Natomiast jeśli zajmujesz inne stanowisko np. zaliczane do inżynieryjno- technicznych, bądź robotniczych – w okresie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku.

Szkolenie okresowe dla  stanowisk robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie okresowe BHP przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat powinno zostać przeprowadzone dla:

Szkolenie okresowe BHP dla stanowisk administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Główna grupa odbiorców, o której pomyślimy planując szkolenie okresowe BHP to pracownicy. Natomiast Art. 207 § 3 kodeksu pracy wskazuje, że pracodawca powinien znać przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy i zasady BHP, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych.

Potwierdzenie stanowi również Art. 2373 § 21 kodeksu pracy, który nakłada obowiązek odbycia szkolenia okresowego BHP dla pracodawców.

Szkolenie pracodawców prowadzą jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty.

Natomiast jeśli pracodawca chciałby sam wykonywać zadania służby bhp w zakładzie, a zarazem zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników jeśli jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych musi posiadać ukończone szkolenie dla pracodawców pełniących zadania służby bhp.

W programie szkolenia okresowego BHP (bez względu na dedykowaną grupę odbiorców) powinny zostać zawarte informacje o szczegółowej tematyce, formie realizacji i czasie trwania szkolenia. Jest on opracowany na przez jednostkę szkoleniową na podstawie ramowego programu szkolenia zamieszczonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP okresowe – również przez Internet


Wybierając formę samokształcenia kierowanego – szkolenie BHP może się odbywać za pośrednictwem Internetu. Uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia. Materiały szkoleniowe powinny być zgodne z problematyką objętą programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych), a także dostosowane do możliwości uczestnika szkolenia. Każde szkolenie okresowe BHP (również prowadzone online) powinno zostać zakończone egzaminem, który jest przeprowadzany przez organizatora szkolenia.

Szkolenia okresowe BHP Warszawa – oferta EHS Consulting


W EHS Consulting prowadzone są szkolenia okresowe BHP w Warszawie i nie tylko drogą samokształcenia kierowanego za pośrednictwem Internetu. Natomiast w trakcie szkolenia masz zapewniony stały kontakt ze Specjalistą ds. BHP.

W przypadku pojawienia się pytań, możliwy jest kontakt za pomocą komunikatora internetowego i tym samym szkolenie online nie odbiega znacząco od szkolenia offline.

Jesteś zainteresowany  okresowym szkoleniem BHP dla Twoich pracowników?

Zapytaj o ofertę!

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się ze mną

Każdy klient zasługuje na indywidualne podejście oraz specjalnie dedykowaną ofertę

Zadzwoń do mnie

+48 505 448 963