Znaczenie kolorów kasków budowlanych

Hełm ochronny, potocznie zwany kaskiem zaliczamy do środków ochrony indywidualnej. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się och kolorystyce – dowiesz się, czy barwa to wyłącznie element estetyczny, czy spenia określoną funkcję – zapraszamy!

Środki ochrony indywidualnej

Definicja środka ochrony indywidualnej została zawarta w § 1 ZAŁĄCZNIKA Nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki ochrony indywidualnej dobiera się i stosuje:
1) w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub wystarczająco ograniczyć związanego z nimi ryzyka przez organizację pracy lub zastosowanie środków ochrony zbiorowej;
2) odpowiednio do występujących na stanowisku pracy zagrożeń określonych na podstawie oceny ryzyka zawodowego uwzględniającej warunki występujące w danym miejscu pracy, wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika.

Warto pamiętać, że zgodnie z § 39c ww. rozporządzenia, pracodawca powinien poinformować pracowników o istniejących zagrożeniach, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazuje informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania.

Cel stosowania hełmu ochronnego

W związku z przemieszczaniem się wielu osób podczas pracy różnych dużych maszyn na placu budowy, bardzo ważna jest kwestia dobrej organizacji oraz zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Do tego służą między innymi hełmy ochronne tzw. kaski ochronne, które pełnią kilka funkcji:
1) Przede wszystkim chronią głowy pracowników podczas pracy w niebezpiecznych miejscach oraz przy dużych maszynach.
2) Poprzez różne kolory określają hierarchię pracowników oraz pozwalają lepiej podzielić ich role i obowiązki, usprawniając w ten sposób organizację pracy.

W tabeli nr 1 załącznika nr 2 cytowanego uprzednio rozporządzenia znajdziemy wskazanie, że wszędzie tam, gdzie istnieją takie zagrożenia fizyczne jak:

 • spadające lub wyrzucone przedmioty, zderzenie z przeszkodą, strumienie pod wysokim ciśnieniem,
 • upadki na skutek poślizgnięcia,
 • upadki z wysokości,
 • statyczny ucisk na części ciała,
 • otarcia, ukłucia, ugryzienia, cięcia lub odcięcia, zaciśnięcia, ukąszenia, przekłucia lub przebicia,
 • utknięcie, zaplątanie lub pochwycenie

W takich wypadkach należy stosować ochronę czaszki lub całej głowy.

Natomiast w Tabeli nr 2 znajdziemy już ścisłe wskazanie na prace, przy których niezbędne będzie wyposażenie pracowników w hełmy ochronne, a także sektory gdzie takie prace najczęściej występują.

hełm ochronny
 • prace na rusztowaniach, pod nimi lub w wyznaczonej strefie pracy na wysokości i w miejscach pracy na wysokości
 • prace przy stawianiu szkieletów konstrukcji i roboty drogowe
 • zakładanie i zdejmowanie szalunków
 • montaż i demontaż rusztowań
 • prace montażowe i instalacyjne
 • wyburzanie
 • roboty strzałowe
 • prace w wykopach, rowach, szybach i tunelach
 • prace w sąsiedztwie dźwigów, urządzeń do podnoszenia, dźwignic i przenośników
 • prace w wyrobiskach podziemnych, w kamieniołomach, przy otwartych wykopach
 • prace przy piecach przemysłowych, zasobnikach, maszynach, silosach, zbiornikach i rurociągach
 • praca przy uboju i na taśmie rozbioru w rzeźniach – obsługa załadunku lub transport i magazynowanie
 • roboty leśne
 • prace na stalowych mostach, konstrukcjach stalowych, stalowych konstrukcjach hydraulicznych, wielkich piecach, w stalowniach, walcowniach, dużych zbiornikach, dużych rurociągach, instalacjach kotłowych i stacjach energetycznych
 • prace ziemne i skalne
 • prace z narzędziami do przykręcania śrub
 • prace przy wielkich piecach, w zakładach bezpośredniej redukcji rud, stalowniach, walcowniach, kuźniach, kuźniach matrycowych i odlewniach
 • prace związane z przemieszczaniem się na rowerach i rowerach z napędem mechanicznym
 • budowanie budynków- praca przy konstrukcjach inżynierii lądowej
 • produkcja, montaż i konserwacja maszyn
 • budownictwo okrętowe
 • prace górnicze
 • wytwarzanie energii
 • budowa i konserwacja infrastruktury – hutnictwo żelaza i stali
 • praca w rzeźniach
 • prace manewrowe na kolei
 • porty, transport i logistyka
 • przemysł leśny

Kolory kasków na budowie

Kask biały – kierownik budowy, inżynier budowy, inspektor nadzoru, inni inżynierowie (np. środowiska);
Kask żółty – pracownik fizyczny;
Kask czerwony – gość, stażysta, praktykant;
Kask niebieski – pracujący na wysokościach, operator maszyny, elektryk, energetyk;
Kask zielony – pracownik BHP;
Kask pomarańczowy – geodeta;
Kask czarny – architekt, inspektor nadzoru autorskiego.

Podstawa prawna wyposażenia w hełm ochronny

Na obowiązek wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, w tym hełmy ochronne wskazują następujące regulacje prawne:
1) rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (§ 4 ust. 1 i 2)

§ 4.
1. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
2. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

2) rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in.:

§ 110
1. Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:
1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa;
2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu – na słupach, masztach itp.);
3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych.

Przepisy nie regulują kwestii zróżnicowania kolorów kasków ochronnych wydawanych pracownikom.

Zasady te są najczęściej przedmiotem regulacji wewnątrzzakładowych. Inaczej wygląda sytuacja pracowników budów budownictwa ogólnego, gdzie kolory kasków określają funkcję, jaką pełni osoba przebywająca na terenie budowy. Szukasz firmy, która przeprowadzi odpowiednie szkolenia BHP w tym zakresie? Skontaktuj się z nami: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Możemy sporządzić dla ciebie pełen audyt BHP oraz ocenę ryzyka zawodowego – zapraszamy!

Podobne wpisy