Pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie z ZUS

Z końcem kwietnia, ZUS ogłosił informację o tegorocznym naborze na dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od 6 czerwca do 8 lipca 2022 można składać wnioski o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – projekt ZUS.

Natomiast warto przygotować się już teraz, aby wniosek spełnił wymagania formalne.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
  • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  • środki ochrony indywidualnej.

W EHS Consulting pomagamy w kompleksowym opracowaniu wniosków. Więcej przeczytasz na stronie: https://ehsconsulting.pl/bhp/dotacje-zus/.

Podobne wpisy