Współpraca z wydawnictwem Wolters Kluwer

Budownictwo od dawna jest jedną z branż o najwyższym wskaźniku wypadkowości.

Co więcej, gdy dochodzi do wypadku, bardzo często mamy do czynienia z bardzo poważnymi urazami.

Obecne regulacje prawne w dużym stopniu wskazują, jak powinien zostać zorganizowany plac budowy.

Z uwagi na postawione wymogi prawne, a także na często pojawiającą się problematykę ich interpretacji i właściwego zastosowania, warto dokładnie przeanalizować to zagadnienie.

W dniu 7.03.2022 r. o godz. 12.00, Agnieszka Kuźmicka – właścicielka firmy EHS Consulting przeprowadziła szkolenie online „Organizacja bezpiecznego placu budowy” dla wydawnictwa Wolters Kluwer. Podczas webinarium zostały omówione następujące zagadnienia związane z organizacją bezpiecznego placu budowy:

  • Jaka jest rola kierownika budowy a BHP-owca?
  • Na co należy zwrócić szczególną uwagę, żeby miejsce budowy było bezpieczne?
  • Studium przypadków zdarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych.
  • BHP firm zewnętrznych/podwykonawców pracujących na budowie – w jaki sposób egzekwować przestrzeganie przepisów BHP?

W dniu 2.03.2022 r., Agnieszka Kuźmicka – właścicielka firmy EHS Consulting przeprowadziła szkolenie online „Dokumentacja BHP na budowie” dla wydawnictwa Wolters Kluwer.

Temat niezwykle istotny, ponieważ inwestycje budowlane wiążą się z wykonywaniem prac podwyższonego ryzyka. Niezachowanie odpowiednich procedur, niewłaściwa organizacja, brak zapewniania odpowiednich środków ochrony może doprowadzić do niepożądanych sytuacji, w tym wypadków przy pracy. Przepisy prawne wskazują na konieczność opracowania wielu dokumentów nawiązujących do zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie.

Jednym z najważniejszych są: plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (dalej: plan BiOZ) oraz Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (dalej: IBWR).

Program szkolenia obejmował:

🔎 Plan BiOZ – kiedy jest wymagany i kto opracowuje?

🔎 Czego dowiemy się z planu BiOZ?

🔎 Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót – w jaki sposób opracować?

🔎 W jaki sposób zapoznać pracowników z informacjami zawartymi w IBWR oraz planie BiOZ?

🔎 Najczęściej popełniane błędy przy opracowaniu planu BiOZ i IBWR

🔎Q&A

Podobne wpisy