• Próbna ewakuacja

Zgodnie z § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, okresowe sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji jest wymagane w następujących przypadkach:

 • dla obiektu innego niż mieszkalny, przeznaczony dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami – co najmniej raz na 2 lata;
 • dla obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników;
 • dla obiektów przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takiego jak szpital, żłobek, przedszkole, dom dla osób starszych, lub zawierającego część (strefę pożarową) o takim przeznaczeniu – zakres i obszar budynku uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Próbna ewakuacja ma na celu przede wszystkim zapewnienie w obiektach budowlanych właściwego funkcjonowania rozwiązań organizacyjnych w zakresie ewakuacji, w tym ich wdrożenia do stosowania przez użytkowników w praktyce.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Zwracamy szczególną uwagę na:

 • zasady ewakuacji osób przebywających w budynku;
 • obowiązki koordynatorów ewakuacji;
 • zasady powiadamiania o ewakuacji;
 • zasady kierowania ewakuacją;
 • obowiązki pracowników odpowiedzialnych za przebieg ewakuacji,
 • zasady zachowania się ewakuowanych podczas ewakuacji;
 • zasady komunikowania się z przybyłymi na miejsce funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej.

Po przeprowadzonej ewakuacji opracowywany jest protokół, który zawiera informacje takie jak:

 • data ewakuacji;
 • uczestnicy ewakuacji;
 • zasady powiadamiania o ewakuacji;
 • rzeczywisty przebieg ewakuacji;
 • podsumowanie i wnioski;
 • zalecenia Państwowej Straży Pożarnej.

Planujesz przeprowadzenie próbnej ewakuacji dla swojego obiektu i nie wiesz jak to zrobić?

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!