Doświadczenie i wiedza

Szkolenie BHP dla robotników

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniem?

Dbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników i minimalizuj ryzyko wypadków w miejscu pracy dzięki naszym szkoleniom okresowym BHP dla stanowisk robotniczych. Nasze szkolenia to nie tylko formalność, ale przede wszystkim praktyczna wiedza i umiejętności, które zwiększają świadomość i kompetencje Twojego zespołu. Zainwestuj w profesjonalne szkolenie i zapewnij swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Dołącz do grona firm, które stawiają na bezpieczeństwo i higienę pracy na najwyższym poziomie!


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Celem szkolenia okresowego BHP dla robotników jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie:

  • przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed nimi,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP dla stanowisk robotniczych powinno być przeprowadzone w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Szkolenia mogą odbywać się w formie instruktażu, zarówno w siedzibie firmy klienta, jak i online, trwając minimum 8 godzin lekcyjnych po 45 minut każda.

Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych jest obowiązkowe zgodnie z przepisami prawnymi i wymogami bezpieczeństwa pracy. Szkolenia okresowe BHP dla stanowisk robotniczych przeprowadza się:

  • nie rzadziej niż raz na 3 lata,
  • nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach, gdzie wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne.

Do prac szczególnie niebezpiecznych zaliczają się m.in.:

  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe bez wstrzymania ruchu zakładu pracy,
  • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
  • prace na wysokości.

Szkolenia BHP dla pracowników robotniczych są prowadzone przez specjalistów ds. BHP oraz doświadczonych strażaków, którzy przekazują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty bezpiecznej pracy. Szkolenia często obejmują ćwiczenia z pierwszej pomocy oraz demonstracje użycia gaśnic, co umożliwia realistyczne scenariusze i praktyczne przygotowanie na sytuacje zagrożenia pożarowego.

Koszt szkolenia BHP dla stanowisk robotniczych zależy od formy szkolenia (online czy stacjonarnie), liczebności grupy oraz użytego sprzętu. W przypadku zastosowania VR lub sprzętu ppoż., cena szkolenia będzie wyższa.

1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Bardzo profesjonalna obsługa. Dużym plusem jest kompleksowość w dziedzinie BHP i PPOŻ.

Dawid

Kaczmarski

Szkolenie bardzo ciekawe, treści przekazywane w prosty i jasny sposób. Bardzo mili prowadzący. Polecam!

Daria

Pietrzyk

Super szkolenie, merytoryczne, nienudne i praktyczne. Bardzo przyjemni prowadzący, polecam!

Sonia

Sanford-Sykut

DLACZEGO NALEŻY PRZEPROWADZAĆ SZKOLENIA OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ROBOTNICZYCH?

Szkolenie okresowe BHP dla stanowisk robotniczych online oraz stacjonarne odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego celem jest nie tylko dostarczenie pracownikom na stanowiskach robotniczych niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania obowiązków, ale także uświadamianie ich o potencjalnych zagrożeniach oraz metodach ich minimalizacji lub eliminacji.

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA TEORETYCZNA

W trakcie szkolenia BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, uczestnicy zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną dotyczącą przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, jak i praktyczne umiejętności pozwalające skutecznie radzić sobie w różnych sytuacjach, w tym podczas wypadków czy zagrożeń zdrowia i życia. Regularne szkolenia BHP dla stanowisk robotniczych są nie tylko obowiązkiem pracodawcy, ale również inwestycją w zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz efektywność pracy.


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666