Doświadczenie i wiedza

Szkolenie BHP dla pracowników oświaty

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniem?

Zapewnij bezpieczne i zdrowe środowisko w swojej placówce edukacyjnej dzięki naszemu specjalistycznemu szkoleniu BHP dla pracowników oświaty. Dostaracza ono niezbędnej wiedzy i umiejętności, aby nauczyciele i personel mogli skutecznie reagować na zagrożenia oraz dbać o bezpieczeństwo uczniów. Inwestując w profesjonalne szkolenie BHP, tworzysz bezpieczne warunki pracy i nauki, podnosząc standardy Twojej szkoły. Dołącz do grona instytucji, które stawiają na bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników oraz podopiecznych!


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Szkolenie BHP jest przeznaczone dla nauczycieli, pracowników administracyjno-biurowych oraz pracowników obsługi placówek oświatowych.

Szkolenie BHP dla pracowników oświaty może być realizowane w formie:

 • samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem platformy edukacyjnej,
 • webinarów,
 • szkolenia stacjonarnego.

Tak, szkolenie okresowe w formie samokształcenia kierowanego mogą realizować m.in. pracodawcy, pracownicy służby BHP, pracownicy administracyjno-biurowi oraz nauczyciele.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w zakresie BHP.

Po ukończeniu całego materiału szkoleniowego, konieczne jest przejście testu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Po pomyślnym zaliczeniu testu, system generuje automatycznie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które jest natychmiast wysyłane na podany adres e-mail podczas rejestracji.

Szkolenia BHP są ważne, ponieważ:

 • zapewniają pracownikom znajomość czynników środowiska pracy mogących powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia,
 • umożliwiają poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędnych do wykonywania pracy,
 • pomagają nabyć umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenia okresowe BHP powinny być przeprowadzane:

 • co 5 lat dla kadry kierowniczej oraz nauczycieli, jeśli ich praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe lub niebezpieczne,
 • co 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych, jeśli ich praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe lub niebezpieczne.

Po ukończeniu całego materiału szkoleniowego, konieczne jest przejście testu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Po pomyślnym zaliczeniu testu, system generuje automatycznie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które jest natychmiast wysyłane na podany adres e-mail podczas rejestracji.

Szkolenia BHP mają na celu:

 • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz z odpowiednimi środkami zapobiegawczymi,
 • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz udzielania pierwszej pomocy.

Koszt szkolenia BHP zależy od formy szkolenia (online czy stacjonarne), liczebności grupy oraz użytego sprzętu. W przypadku zastosowania VR lub sprzętu ppoż., cena szkolenia będzie wyższa.

1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Bardzo profesjonalna obsługa. Dużym plusem jest kompleksowość w dziedzinie BHP i PPOŻ.

Dawid

Kaczmarski

Szkolenie bardzo ciekawe, treści przekazywane w prosty i jasny sposób. Bardzo mili prowadzący. Polecam!

Daria

Pietrzyk

Super szkolenie, merytoryczne, nienudne i praktyczne. Bardzo przyjemni prowadzący, polecam!

Sonia

Sanford-Sykut

ZNACZENIE SZKOLENIA BHP DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Personel obsługujący placówki oświatowe, mający kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, sprzętem elektrycznym czy innymi potencjalnie niebezpiecznymi czynnikami, musi być odpowiednio przeszkolony. Posiadanie wiedzy na temat bezpiecznych praktyk pracy jest kluczowe dla ich bezpieczeństwa oraz dla całej społeczności szkolnej.

Nauczyciele, odpowiedzialni za edukację i opiekę nad uczniami, muszą dbać o swoje bezpieczeństwo oraz zapewniać bezpieczne środowisko dla swoich podopiecznych. szkolenie BHP dla pracowników oświaty nie tylko zwiększa świadomość zagrożeń, ale także wyposaża ich w umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach awaryjnych.

TEMATY Z ZAKRESU BHP PORUSZANE PODCZAS SZKOLENIA PERSONELU OŚWIATY

Podczas szkolenia BHP omawiane są:

 • prawa i obowiązki pracowników,
 • ochrona pracy kobiet oraz pracowników z tytułu rodzicielstwa,
 • zagrożenia w pracy pracowników obsługi placówek oświatowych i sposoby postępowania,
 • wypadki przy pracy, wypadki w drodze do pracy oraz choroby zawodowe,
 • sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

SZKOLENIA BHP WŚRÓD PRACOWNIKÓW OŚWIATY I ICH WPŁYW NA BUDOWANIE ZAUFANIA RODZICÓW

Rodzice i opiekunowie uczniów również mogą być zaangażowani w życie placówek oświatowych. Ich zaufanie do tego, że szkoła czy przedszkole zapewnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa, jest kluczowe dla sukcesu edukacyjnego i rozwoju dzieci. Właściwe szkolenie personelu w zakresie BHP ma ogromne znaczenie dla budowania zaufania i utrzymania reputacji placówki.


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666