Doświadczenie i wiedza

Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniem?

Chcesz zapewnić swojej firmie najwyższy standard bezpieczeństwa i higieny pracy? Skorzystaj z naszego specjalistycznego szkolenia BHP dedykowanego pracodawcom wykonującym zadania służby BHP. Nasz kurs to nie tylko zgodność z przepisami, ale także praktyczna wiedza, która pomoże Ci efektywnie zarządzać bezpieczeństwem w miejscu pracy. Zaufaj doświadczonym ekspertom i zainwestuj w bezpieczeństwo swoich pracowników już dziś!


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Celem szkolenia okresowego BHP pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, 
 • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp, 
 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, 
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określenia niezbędnych działań profilaktycznych, 
 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pierwsze szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania tych zadań. 

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest ważne 5 lat. 

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia i powinno trwać minimum 64 godziny (w godzinach lekcyjnych trwających po 45 minut).  

Tak, w ofercie posiadamy e-learningowe szkolenia okresowe BHP dla pracowników pracodawców wykonujących zadania służby BHP.

Koszt szkolenia BHP jest zależny w dużej mierze od następujących czynników:    

 • formy szkolenia – online czy stacjonarnie (w siedzibie Klienta);
 • liczebności grupy – w przypadku dużych grup, kwota za 1 uczestnika jest co do zasady niższa;    
 • użytego sprzętu podczas szkolenia – w przypadku zastosowania VR  lub sprzętu ppoż. – trenażer do wywołania ognia oraz podręczny sprzęt gaśniczy – cena szkolenia będzie wtedy wyższa.  
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Bardzo profesjonalna obsługa. Dużym plusem jest kompleksowość w dziedzinie BHP i PPOŻ.

Dawid

Kaczmarski

Szkolenie bardzo ciekawe, treści przekazywane w prosty i jasny sposób. Bardzo mili prowadzący. Polecam!

Daria

Pietrzyk

Super szkolenie, merytoryczne, nienudne i praktyczne. Bardzo przyjemni prowadzący, polecam!

Sonia

Sanford-Sykut

PODSTAWOWE INFORMACJE O OKRESOWYCH SZKOLENIACH BHP DLA PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP 

Szkolenie bhp dla pracodawców wykonujących służby BHP jest niezbędne dla pracodawców, którzy zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy, sami chcą wykonywać zadania tej służby. Ustawa stanowi, że w tym celu muszą zostać spełnione dwa warunki, pierwszy skupia się na liczbie zatrudnionych pracowników, tzn., że: 

 • zatrudnia do 10 pracowników, 
 • lub zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

Drugim warunkiem, który musi spełniać jest posiadanie przez niego ukończonego szkolenia niezbędnego do wykonywania zadań służby bhp, czyli szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP. 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 KP będą wykonywali w swoim zakładzie zadania służby BHP. Pracodawca musi odbyć takie szkolenie przed podjęciem wykonywania zadań służby bhp, natomiast jest zwolniony z obowiązku odbycia tego szkolenia, jeżeli posiada wymagania kwalifikacyjne dla służby bhp. 


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666