Odpady i procesy technologiczne prowadzone w instalacjach, w których odpady podlegają przetwarzaniu mogą zagrażać środowisku i dlatego dla prowadzenia takiej działalności konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

Przetwarzanie odpadów polega na:

  • odzyskiwaniu surowców wtórnych w procesach produkcyjnych w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym (popularnie zwane recykling)
  • unieszkodliwianiu odpadów w instalacjach technicznych (np. przez spalanie lub przez odpowiednie ich składowanie).

Jesteś zainteresowany? SKONTAKTUJ SIĘ

Poproś o ofertę w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Agnieszka Kuźmicka

887 043 666 

kontakt@ehsconsulting.eu

Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, biegły sądowy w obszarze BHP, auditor wiodący ISO 45001.

Masz pytanie odnośnie zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Poniżej w pytaniach i odpowiedziach odniesiemy się do Twoich wątpliwości!

Złóż wniosek przed podjęciem działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (zostaniesz o tym poinformowany).

Zezwolenie wydawane jest maksymalnie na 10 lat.

Za prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów bez wymaganego zezwolenia grozi ci kara administracyjna w wysokości od 10 000 zł do 1 mln zł.

Ustawa o odpadach określa, kto jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Są to m.in.:

  • osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne;
  • podmioty zobowiązane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, które obejmuje przetwarzanie odpadów;
  • podmioty, które posiadają pozwolenie na wytwarzanie odpadów (obejmujące zbieranie lub przetwarzanie odpadów);
  • władający nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości.

Nie uzyskasz zezwolenia na przetwarzanie odpadów np. gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:

  • mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub dla środowiska;
  • jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
  • jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.

Opinie klientów – sprawdź!

Serdecznie polecam – ogrom wiedzy, profesjonalizm oraz bardzo pro-klienckie podejście całego zespołu. Na zdjęciu omawiamy sprawy przy kawie! Polecam serdecznie.
Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.
Pani Agnieszka to fachowiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nigdy nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Najlepsza firma z branży BHP z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Polecam!

Referencje klientów