• Zarządzanie stresem w miejscu pracy

„Około połowa pracowników w Europie uważa, że w ich miejscu pracy stres jest powszechnym problemem. Przyczynia się on do około połowy wszystkich traconych dni roboczych. Podobnie jak w przypadku innych kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym, problem stresu jest często źle rozumiany bądź napiętnowany. Jednak jeżeli zagrożenia psychospołeczne i stres traktowane są jako problem organizacyjny, a nie jako wada osobowa, można sobie z nimi radzić jak z każdym innym zagrożeniem związanym z BHP.”

Źródło: *https://osha.europa.eu/pl/themes/psychosocial-risks-and-stress

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Walcz ze stresem!

Najnowsze badania naukowe dowiodły, że bardziej szkodliwe jest to co myślimy o stresie niż stres sam w sobie. W trakcie szkolenia pracownicy dowiedzą się czym jest stres, jak powstaje, kiedy im służy, a kiedy zaczyna szkodzić. Wspólnie nauczymy się, w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach stresowych, tak aby przestały nas stresować, jak redukować nagromadzony stres i być wolnym od napięć.

CEL SZKOLENIA:

Wykształcenie umiejętności zarządzania stresem a w efekcie podniesienie komfortu i efektywności pracy.

Program szkolenia dobieram indywidualnie do potrzeb klienta.

Proponowane tematy:

 • Stres, jak z wroga zrobić przyjaciela – warsztat zmiany przekonań,
 • Rozpoznawanie i przezwyciężanie pułapek myślowych,
 • Budowanie pozytywnego nastawienia,
 • Praca z emocjami,
 • Siła i odporność psychiczna,
 • Budowanie poczucia własnej wartości,
 • Adaptacja do zmian,
 • Komunikacja w oparciu o porozumienie bez przemocy,
 • Techniki relaksacyjne (odpoczynek, relaks)
 • Techniki oddechowe,
 • Techniki pracy z ciałem,
 • Praktyka uważności – mindfulness,
 • Work-life balance
 • Organizacja i planowanie czasu (porządkowanie, identyfikacja złodziei
  czasu).

Szkolenia odbywają się stacjonarnie lub online, oprócz tego mamy dla Ciebie również szkolenia BHP, PPOŻ., a także cenne wskazówki obejmujące diizocyjaniany.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!