Zagrożenie wybuchowe

Zagrożenie wybuchowe – możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy lub pyły w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!