Urządzenia ochronne

Urządzenia ochronne to osłony lub urządzenia, które pełnią jedną lub więcej z niżej wymienionych funkcji: zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych; powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej; nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych, jeżeli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej; zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych; nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!