Umowa o pracy

Umowa o pracy – najpowszechniejsa podstawa nawiazania stosunku pracy , zawarta na piśmie , wyraźnym określeniem warunków pracy, a przede wszystkim rodzaju pracy , terminu jej rozpoczęcia , wynagrodzenia odpowiadającego pracy , wymiaru czasu pracy.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!