Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie jest dedykowane dla:

  • osób będących pracodawcami oraz inne osobami kierującymi pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
  • pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby;
  • pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych;
  • pracowników niewymienionych powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!