Środkami ochrony indywidualnej

Środkami ochrony indywidualnej – wszelkie urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia bądź trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo pracy.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!