Służba BHP

Pełni funkcję doradczo- kontrolną dla pracodawcy. Szczegółowy zakres działania, uprawnienia, organizację, liczebność i podporządkowanie służby bhp oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby bhp zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!