Miejsce pracy

Miejsce pracy – rozumie się przez to miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!