Instrukcja stanowiskowa

Instrukcja stanowiskowa – stanowi zbiór zasad dotyczących sposobu postępowania dla danego stanowiska pracy tak, by prace były wykonywane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje stanowiskowe zawierają:

1) Czynności przed rozpoczęciem pracy;

2) Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;

3) Czynności po zakończeniu pracy;

4) Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających niebezpieczeństwo.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!