Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z § 6 ust. 1. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.: „Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu bądź ich części stanowiących oddzielne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (…).”

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej, określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom i konserwacji, sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania, sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją, zadania i obowiązki stałych użytkowników budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej, plany obiektu, uwzględniające usytuowanie i teren przyległy, wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!